ដោយសារជំងឺរាតត្បាតបណ្តាលអោយក្រុមហ៊ុនជិត ៥០០ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​ក្ស័យធន

នៅប្រទេសជប៉ុនតាមការស្ទង់មតិអាជីវកម្មក្ស័យធនជិត ៥០០ ក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈដោយសារតែការរីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។

រូបភាព https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/254705/

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឥណទាន Teikoku Databank បាននិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍​មុនមានអាជីវកម្មចំនួន ៤៨៩ ក្ស័យធនរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើសុំក្ស័យធនឬឆ្លងកាត់ការទូទាត់តាមច្បាប់បន្ទាប់ពីបិទអាជីវកម្ម។

ភាគច្រើនអាជីវកម្មដែលក្ស័យធនជាភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងហាងលក់សំលៀកបំពាក់។

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Tokyo Shoko Research ក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិរវាងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចាប់ពីខែកក្កដា​ដល់ខែសីហា។ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លើយតបមាន ៨,៥% បានអោយដឹងថាពួកគេនឹងបិទប្រសិនបើការរីករាលដាលមិនបញ្ឈប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

នៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនតាមការប៉ាន់ប្រមាណមានក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យមប្រមាណ ៣,៦ លានក្រុមហ៊ុន។ លទ្ធផល​នៃការស្ទង់មតិមានន័យថាក្រុមហ៊ុនជាង ៣០០,០០០ ប្រភេទដែលនិយាយខាងលើអាចនឹងក្ស័យធន។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: