ប្រជាជនជាង ១,៦ លាននាក់ត្រូវបានណែនាំអោយជម្លៀសចេញពីតំបន់ព្យុះ

ប្រជាជនជាង ១,៦ លាននាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៦ នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេណែនាំឱ្យជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ព្រោះតែព្យុ Haishen កំពុងគំរាមតំបន់នោះ។

រូបភាព https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/254556/

នៅវេលាម៉ោង ៥ៈ០០ ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបទបញ្ជាជម្លៀសត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានដូចជាក្រុង Kouhoku ខេត្ត Saga ទីក្រុង Goto ទីក្រុង Iki និងទីក្រុង Sasebo ខេត្ត Nagasaki ទីក្រុង Kumamoto ភូមិ Kuma និងក្រុង Tsunagi ខេត្ត Kumamoto ទីក្រុង Hita ខេត្ត Oita ទីក្រុង Hyuga ក្រុង Misato ក្រុង Kadogawa ក្រុង Kijo ខេត្ត Miyazaki ភូមិ Toshima ទីក្រុង Tarumizu ទីក្រុង Kanoya ទីក្រុង Kagoshima ភូមិ Mishima ទីក្រុង Nishinoomote ទីក្រុង Makurazaki ទីក្រុង Akune ទីក្រុង Satsumasendai ទីក្រុង Soo ក្រុង Minamiosumi និងក្រុង Kinko ខេត្ត Kagoshima ។

សេចក្តីប្រកាសជម្លៀសជាបន្ទាន់ចេញអោយប្រជាជនប្រហែល ៥,៦ លាននាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន ១០ ។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: