សិស្សបឋមសិក្សា ៩ នាក់នៅសង្កាត់ Sumida ទីក្រុងតូក្យូត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ

នៅសាលាបឋមសិក្សាសង្កាត់ Sumida មានសិស្សរៀនថ្នាក់ទី ៦ ប្រាំបួននាក់មានអាការរៈចាញ់ថ្ងៃត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទីរ​ពេទ្យ។

រូបភាព https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000192036.html

តាមការអះអាងរបស់ប៉ូលីសក្រុងនៅថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងប្រហែល ១១ ព្រឹកសាលាបឋមសិក្សា Daini Terashima សង្កាត់ Sumida បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ ១១៩ មានក្មេងៗ ៩ នាក់ឈឺកំឡុងពេលរត់ហាត់ប្រាណដោយ​សារចាញ់ថ្ងៃ។

អាការៈរបស់ប្អូនៗមិនមែនសុទ្ធតែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។ នៅទីក្រុងតូក្យូសីតុណ្ហភាព ២៦,៥ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក។

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: