តាមការរំពឹងទុកលោក Suga នឹងប្រកាសឈរឈ្មោះបន្តតំណែង​​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី

ប្រធានលេខាធិការជប៉ុនលោក Suga Yoshihide ទំនងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនឈរឈ្មោះបន្តតំណែងរបស់លោក​​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី Abe Shinzo នៅថ្ងៃពុធ។

រូបភាព https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/253520/

តាមការរំពឹងលោក Suga នឹងប្រកាសប្រាប់សារព័ត៌មានថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានគម្រោងឈរឈ្មោះជាអ្នកដឹក​នាំ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យសេរី (LDP) ជាគណបក្សសំខាន់ក្នុងសម្ព័ន្ធភាពកាន់អំណាច។

ចំនួនសមាជិកសភា LDP ដែលគាំទ្រលោក Suga កំពុងកើនឡើងរួមទាំងក្រុមរបស់លោក Abe ផងដែរ។ អ្នកនាំមុខ​ក្រុម​ជាអតីតលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលោក Hosoda Hiroyuki ។

ក្រុមធំទី ២ ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុលោក Aso Taro និងក្រុមធំទី ៤ ដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការ LDP លោក Nikai Toshihiro ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងគាំទ្រលោក Suga ។

សមាជិកសភាដែលមិនស្ថិតក្នុងក្រុមក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងគាំទ្រលោក Suga ផងដែរ។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ ៨ ខែធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាល លោកគ្រោងនឹងប្រកាសប្រាប់សារព័ត៌មានថាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នត្រូវបន្តក៏ដូចជាវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ប្រភព NHK

Japo Cambodia

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: