ករណីពុលអាហារ – គ្រូ និងសិស្សជប៉ុនជិត ៤០០ នាក់មានអាការៈរាគរូស

មនុស្សជិត ៤០០ នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យនៅ Yashio ភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូមានអាការៈឈឺពោះរាគបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់។

ថ្មីៗនេះគ្រូបង្រៀន និងសិស្សប្រមាណ ៤០០ នាក់នៅសាលារដ្ឋក្នុងទីក្រុង Yashio នៃប្រទេសជប៉ុនពុលអាហារលក្ខណៈ​ទ្រង់​ទ្រាយធំ។

អាជ្ញាធរ Saitama បានអោយដឹងថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានមនុស្សជិត ៤០០ នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សា និងអនុ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង Yashio ភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូមានអាការៈឈឺពោះរាគបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ក្រុម​ហ៊ុន TQC រៀបចំនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា។

ឈុតអាហាររួមមានសាច់មាន់បំពង ដំឡូងបំពងត្រីធូណា សាឡាត់ សារ៉ាយសមុទ្រ បាយ និងស៊ុប Miso ។

សិស្សចំនួន ៣៧ នាក់ទាំង ១៥ សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យរដ្ឋអវត្តមាននៅថ្ងៃទី ២៩ ដោយសារស្ថានភាពរាងកាយខ្សោយព្រោះតែឈឺពោះរាគ។ មនុស្សចំនួន ២៨១ នាក់អវត្តមានកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ។ គ្រូ ១៥ នាក់អវត្តមាននៅថ្ងៃទី ២៩ និងគ្រូ ៥ នាក់ទៀត​អវត្ត​មាន​នៅថ្ងៃទី ៣០ ។ មណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈសង្ស័យថាមូលហេតុបណ្តាលមកពីពុលអាហារដូច្នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងស៊ើបអង្កេតមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់សាលា​បឋម​សិក្សា និង​អនុវិទ្យា​ល័យ។ ទីភ្នាក់ងារអប់រំក្នុងតំបន់បានសម្រេចអោយសិស្សក្នុងសាលាទាំង ១៥ អាចយកអាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​មក​សាលាក្នុងកំឡុងពេលនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអាហារថ្ងៃត្រង់។

ក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភព និងមូលហេតុនៃឧប្បត្តិហេតុនេះផងដែរ។

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: