តើអ្នក​យល់យ៉ាងណាចំពោះអ្នក​ចំបាប់ស្រី?

អ្នក​ចំបាប់ស្រីច្រើនតែត្រូវគេនិយាយថារូបរាងមើលទៅគួរអោយខ្លាចដូចជាតួអង្គអាក្រក់ក្នុងខ្សែភាព។ Yoshiko ជាមនុស្សម្នាក់បែបនេះ។

តើ​អ្នក​ធ្លាប់ជួបមនុស្សរូបរាងខាងក្រៅមើលទៅមិន​ស្អាត ក្រោយពេលទំនាក់ទំនងមួយរយៈបែរជាយល់ថាម្នាក់នោះកាន់តែគួរអោយចូលចិត្តទេ? ជាការពិតអារម្មណ៍ដំបូងដែលបន្សល់ទុកមិនងាយបំភ្លេចទេ ប៉ុន្តែវាមិន​ប្រាកដ​ថា​មិន​​អាច​ផ្លាស់ប្តូរឡើយ។

អ្នក​ចំបាប់ស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Yoshiko តើអារម្មណ៍របស់អ្នក​យល់យ៉ាងណាចំពោះនាង?

ដំបូងសូមមើលការប្រកួតរបស់នាងទាំងអស់គ្នា។

មើលទៅគួរអោយខ្លាចបន្តិចមែនទេ?

នាងជាអ្នក​ធ្វើម្ហូបដែល​គួរអោយស្រលាញ់មួយ​នេះ។

 

រូបភាព https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2005/14/news082.html#utm_source=gunosy&utm_medium=feed&utm_campaign=20200514-055&utm_term=nl&utm_content=link

បាយមួយចានឡើងគួរអោយស្រលាញ់បែរជាមុខចឹង។

Yoshiko ថែមទាំងចែករំលែកវីដេអូធ្វើម្ហូបលើបណ្តាញសង្គមផងដែរ។

https://twitter.com/yoshiko_sead/status/1256196274707030017?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1256196274707030017&ref_url=https%3A%2F%2Fjapo.vn%2Fcontents%2Fdoi-song%2Fbon-mua%2F111704.html

ថ្វីត្បិតតែគាត់និយាយស្តីខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមសារពិតជាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ និងទាក់ទាញ។

https://twitter.com/yoshiko_sead/status/1260190735027957760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1260190735027957760&ref_url=https%3A%2F%2Fjapo.vn%2Fcontents%2Fdoi-song%2Fbon-mua%2F111704.html

បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូទាំងនេះតើអ្នក​យល់យ៉ាងណាចំពោះគាត់?

Yoshiko ក៏និយាយថានាងចូលចិត្តរបស់ដែលគួរអោយស្រលាញ់។

អ្នក​ឃើញហើយថាកុំវាយតម្លៃមនុស្សម្នាក់ដោយផ្អែកលើរូបរាងរបស់ពួកគេឬត្រឹម​តែរយៈពេលខ្លី។ ពេលខ្លះវាគ្រាន់​តែ​ជា​សំបក​ក្រៅ។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: