វីដេអូបង្រៀនអ្នកដែលចូលចិត្តគូរគំនូរតួអង្គ Anime ល្បីៗ

មនុស្សជាច្រើនមិន​ចូលចិត្តគូរគំនូរព្រោះពួកគេគូរមិ​ន​ស្អាត។ ការគូរមិនមែនសម្រាប់មនុស្សមានទេពកោសល្យប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែជាភាពរីករាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានប្រសិនបើពួកគេដឹងពីវិធីសាស្ត្រ។

រូបភាព https://genkosha.pictures/illustration/19070425202

ត្រឹម​តែគំនូរព្រាងសាមញ្ញអ្នកអាចគូររូបតួអង្គ Anime ដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ដូច្នេះហេតុអ្វីមិនសាកល្បង?

រូបភាព https://tezukaosamu.net/jp/mushi/201102/special1.html

ដំបូងគូររូបតួអង្គ Totoro ដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្ត។

Suzuki-san អ្នកផលិតរបស់ Ghibli នឹងណែនាំអ្នក។

មិនចាំបាច់មានទេពកោសល្យក៏អាចកូរបានដែរ។

ក្រៅពីនេះអ្នកក៏អាចច្រៀងផងគូររូបផងដែរ។ អាចប្រើបង្រៀនក្មេងដែលរៀនគូរគំនូរ។

តោះសាកល្បងមើល

Pikachu

ドラえもん

គូរ Doraemi ក៏ដូចគ្នាដែរ។

Jibanyan (Youkai Watch)

ហើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែគ្មានទំនុកចិត្តរូបនេះយ៉ាងម៉េចដែរ?

អ្នកមិនចាំបាច់ច្រៀងពិរោះទេគូរផងច្រៀងផងក៏បានដែរ។

ឥឡូវនេះអ្នក​អាចគូរគំនូរព្រាងតួអង្គ Anime គួរអោយស្រលាញ់ដែលអ្នកចូលចិត្ត។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: