តើអ្នក​ដឹងថាតុបង្វិលក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនមាន​ប្រភព​មក​ពី​ណា​ទេ?

ម្ហូបចិនមានភាពចម្រុះណាស់ឈុតអាហារត្រូវ​រៀបចំក្នុងបរិមាណច្រើនដូច្នេះផ្តល់នូវអារម្មណ៍ពេញចិត្ត។

រូបភាព https://diamond.jp/articles/-/174442

ដើម្បីរីករាយនឹងមុខម្ហូបចិនត្រូវកម្មង់ម្ហូបច្រើនបន្ទាប់មកញ៉ាំជាមួយគ្នា ដូច្នេះ​តុបង្វិលប្រើក្នុងគោលបំណងចែក​រំលែក​អាហារ​បែប​នេះ។

រូបភាព https://zatsugaku-company.com/chinese-cuisine-revolving-table/

នៅកណ្តាលតុមានកន្លែងខ្ពស់សម្រាប់ដាក់ និងចម្អិនម្ហូប។ ដោយសារតុមានទំហំធំទូលាយហើយមានម្ហូបច្រើនហេតុ​នេះ​អាច​នឹងពិបាកចាប់អាហារទាំងអស់ ដូច្នេះ​តុបង្វិលអាចយកម្ហូបដែលអ្នកចង់ញ៉ាំទៅជិតអ្នក។ អ្នកមើលឃើញ​តុប្រភេទ​នេះច្រើនក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនប៉ុន្តែតាមពិតវាមានប្រភពមកពីវប្បធម៌ជប៉ុន។

ប្រភពតុបង្វិលមកពីវប្បធម៌អោយប្រាក់បុគ្គលិកបម្រើក្នុងភោគជ័យដ្ឋាន។ តាមពិតពីមុនភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់​នៅប្រទេសចិនមានបុគ្គលិកឈរលើកម្ហូបតាមឋានៈក្នុងសង្គមរបស់ភ្ញៀវ ហេតុ​នេះ​មិន​ចាំបាច់បង្កើតតុបង្វិល​​ឡើយ។

ប្រទេសជប៉ុនចុងសម័យ Meiji ពេលបញ្ចប់សម័យសាមូរ៉ៃជនជាតិជប៉ុនចាប់ផ្តើម “បើកចំហ” ចំពោះវប្បធម៌ពីបរទេស​ហើយការអោយប្រាក់បុគ្គលិកជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ទាំងនោះ។ ប៉ុន្តែមានបញ្ហាជាមួយវប្បធម៌នេះពេល​វា​មក​ប្រទេស​ជប៉ុន។

ប្រាក់អោយបុគ្គលិកបម្រើក្នុងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងហាងប្រមូលយកឬបុគ្គលិកដែលយកប្រាក់​មិន​អាច​ទទួល​ប្រាក់ខែ​ពេញ​​ទេ។ នេះជាបញ្ហាសង្គមដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុននាពេលនោះ។

ក្រោយមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៣០ សេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាបណ្តាលអោយភ្ញៀវអ្នកមានដែលទៅញ៉ាំក៏មិន​អោយប្រាក់បុគ្គលិក​បម្រើភោជនីយដ្ឋានដែរ។ ចំពោះហាងដែលពឹងលើប្រាក់អោយបុគ្គលិកជាការខាតបង់ធ្ងន់ត្រូវ​កាត់បន្ថយបុគ្គលិក។

ប៉ុន្តែចំពោះភោជនីយដ្ឋានចិនវិញបុគ្គលិកនៅតែត្រូវឈរលើកម្ហូបដូចដើម។ តាំងពីពេលនោះតុបង្វិលក៏ចាប់ផ្តើម​មាន។

ដូច្នេះតុបង្វិលមកពីប្រទេសជប៉ុនតែមិនច្បាស់ថាតើភោជនីយដ្ឋានណាចាប់ផ្តើមឡើយ។

តើអ្នកចូលចិត្តពិធីជប់លៀងតុបង្វិលដែរទេ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: