តើអ្នក​ដឹងថាតុបង្វិលក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនមាន​ប្រភព​មក​ពី​ណាដែរ​ទេ?

ម្ហូបចិនមានលក្ខណៈចម្រុះ ឈុតអាហារត្រូវ​បានរៀបចំក្នុងបរិមាណច្រើន ដូច្នេះ​នាំ​មក​នូវ​អារម្មណ៍​ពេញ​ចិត្ត។

រូបភាព https://diamond.jp/articles/-/174442

ដើម្បីរីករាយនឹងមុខម្ហូបចិន ត្រូវកម្មង់ម្ហូបច្រើនបន្ទាប់មកបរិភោគជាមួយគ្នា ដូច្នេះ​តុបង្វិលប្រើក្នុងគោល​បំណង​ចែក​​រំលែក​​អាហារ​​បែប​នេះ។

រូបភាព https://zatsugaku-company.com/chinese-cuisine-revolving-table/

នៅកណ្តាលតុមានកន្លែងខ្ពស់សម្រាប់ដាក់ និងចម្អិនម្ហូប។ ដោយសារតុមានទំហំធំទូលាយហើយមានម្ហូបច្រើនហេតុ​នេះ​អាច​នឹងពិបាកចាប់អាហារទាំងអស់ ដូច្នេះ​តុបង្វិលអាចយកម្ហូបដែលអ្នកចង់ហូបទៅជិតអ្នក។ អ្នកមើលឃើញ​តុប្រភេទ​នេះច្រើនក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិន ប៉ុន្តែតាមពិតវាមានប្រភពមកពីវប្បធម៌ជប៉ុន។

ប្រភពតុបង្វិលមកពីវប្បធម៌ឲ្យ​ប្រាក់បុគ្គលិកបម្រើក្នុងភោគជ័យដ្ឋាន។ តាមពិតពីមុនភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់​នៅប្រទេសចិនមានបុគ្គលិកឈរលើកម្ហូបតាមឋានៈក្នុងសង្គមរបស់ភ្ញៀវ ហេតុ​នេះ​មិន​ចាំបាច់បង្កើតតុបង្វិល​​ឡើយ។

ប្រទេសជប៉ុនចុងសម័យ Meiji ពេលបញ្ចប់សម័យសាមូរ៉ៃជនជាតិជប៉ុនចាប់ផ្តើម “បើកចំហ” ចំពោះវប្បធម៌ពីបរទេស​ ហើយការឲ្យ​ប្រាក់បុគ្គលិកជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ទាំងនោះ។ ប៉ុន្តែ​វប្បធម៌​នេះ​មាន​បញ្ហា​មួយ​ពេល​មក​ដល់​ជប៉ុន។

ប្រាក់ឲ្យ​បុគ្គលិកបម្រើក្នុងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងហាងប្រមូលយក ឬបុគ្គលិកដែលយកប្រាក់​មិន​អាច​ទទួល​ប្រាក់ខែ​ពេញ​​នោះ​ទេ។ នេះជាបញ្ហាសង្គមដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុននាពេលនោះ។

ក្រោយមក ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣០ សេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាបណ្តាលឲ្យ​ភ្ញៀវអ្នកមានដែលទៅហូបក៏មិន​ឲ្យ​ប្រាក់បុគ្គលិក​បម្រើ​ភោជនីយដ្ឋាន​ដែរ។ ចំពោះហាងដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឲ្យបុគ្គលិកជាការខាតបង់ធ្ងន់ត្រូវ​កាត់បន្ថយបុគ្គលិក។

ប៉ុន្តែចំពោះភោជនីយដ្ឋានចិនវិញ បុគ្គលិកនៅតែត្រូវឈរលើកម្ហូបដូចដើម។ ចាប់​តាំងពីពេលនោះ​មក តុបង្វិលក៏​ចាប់​ផ្តើម​​មាន។

ដូច្នេះតុបង្វិលមកពីប្រទេសជប៉ុន ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាតើភោជនីយដ្ឋានមួយណាចាប់ផ្តើមឡើយ។

តើអ្នកចូលចិត្តពិធីជប់លៀងតុបង្វិលដែរទេ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: