នៅប្រទេសជប៉ុន ៦៥% ម្ចាស់ទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹម

នៅប្រទេសជប៉ុនអត្រាអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអត្រាកំណើតបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះ​មនុស្សភាគច្រើន​ជ្រើស​យក​សត្វ​ចិញ្ចឹម​ជា​ជាងសម្រាលកូន។ ពេលឃើញមុខដ៏គួរអោយស្រឡាញ់របស់សត្វចិញ្ចឹមការបារម្ភទាំងប៉ុន្មានក៏រលាយ​បាត់។

រូបភាព http://psnews.jp/cat/p/41733/

ប៉ុន្តែការថែទាំសត្វចិញ្ចឹមមិនមានន័យថាចំណា​យតិចជាងចិញ្ចឹម​ទារកទេ ពួកវាពេលខ្លះក៏ឈឺដូចជាមនុស្សដែរ។ អ្នក​អាចយកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យសត្វប៉ុន្តែការចំណាយ​រៀងថ្លៃ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន​ដូចជាវះកាត់ក្រៀវតម្លៃ​ពី ១៥,០០០ ទៅ ៣០,០០០ យ៉េន។ ផ្ទះ​ម្តាយរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹម​ឆ្កែអាយុ ១៨ ឆ្នាំរាល់ពេលវាទៅពិនិត្យចាក់ថ្នាំ ធ្វើតេស្ត​ឈាម​សរុប​ប្រហែល ១៨,០០០ យ៉េន។

នៅប្រទេសជប៉ុនប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អ្នកទិញធានារ៉ាប់រងគ្រាន់តែចំណាយប្រហែល ៣០% ប៉ុន្តែ​ចំពោះសត្វត្រូវបង់ ១០០% ។ 

ការចំណាយសរុបចំពោះការពិនិត្យទាំងនេះរួមមាន៖

ចៃដន្យសត្វចិញ្ចឹមលេបវត្ថុអ្វីមួយ

 • ពិនិត្យ ១០០០ យ៉េន
 • ថតកាំរស្មីអុិច ១០,០០០ យ៉េន
 • Contrast agent ១០០០ យ៉េន
 • ប្រើថ្នាំសន្លប់ ១៨,៦០០ យ៉េន
 • វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីអុិច ៤៥,០០០ យ៉េន
 • ដេកពេទ្យ ៤,០០០ យ៉េន
 • ព្យួរសេរ៉ូម ៣៩,០០០ យ៉េន
 • ព្យាបាល ៨០០ យ៉េន

សរុប៖ ៨៤,៣០០ យ៉េន។

ក្នុងករណីសត្វចិញ្ចឹមមានជំងឺក្លនលូនឆ្អឹងខ្នងដោយសារតែអាយុ

 • ពិនិត្យសុខភាព ៦០០ យ៉េន
 • ថតកាំរស្មីអុិច ៣៧,៨០០ យ៉េន
 • ប្រើថ្នាំសន្លប់ ៨,៧០០ យ៉េន
 • វះកាត់ ១៦២,០០០ យ៉េន
 • ដេកពេទ្យ ៦៥,០០០ យ៉េន
 • ព្យួរសេរ៉ូម ៣,៣០០ យ៉េន
 • ព្យាបាល ២៧០០ យ៉េន

សរុប ២៨,២០០ យ៉េន

នេះជាការចំណាយដែលមិនបានរំពឹងទុក ជាការល្អប្រសើរបើអាចបង់ម្តងទាំងអស់ ប៉ុន្តែបញ្ហាមិនងាយដូចនេះទេ។ មិន​ត្រឹម​តែប៉ុណ្ណឹងពេល​សត្វចិញ្ចឹម​ឈឺត្រូវចាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ទៀត។ ក្រៅពីនេះដោយសារមិន​អាចនិយាយ​​ដូច្នេះ​ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក៏ពិបាកដែរ។

រូបភាព https://pshoken.co.jp/lpr/001/utm_source=google&utm_medium=cpc&aid=W000&pubid=GKPC&gclid=EAIaIQ

នេះជាមូលហេតុម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹម ៦៥% នៅជប៉ុនទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់​រង​ជាច្រើនថែមទទួលខុសត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅពេទ្យសត្វមុនពេលសត្វចិញ្ចឹមទៅពិនិត្យ។ 

តើអ្នកចូលចិត្តសត្វចិញ្ចឹម​ដែរឬទេ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: