នៅជប៉ុនលំហាត់​ធ្វើតេស្តទទួល​បានសញ្ញាធីកច្រើនមិន​ប្រាកដថាពិន្ទុល្អឡើយ

តើអ្នក​ធ្លាប់ឃើញការដាក់ពិន្ទុបែបនេះក្នុងរឿង Anime ហើយមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ទេ?

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

ចម្លើយទាំងអស់សុទ្ធតែធីក “ត្រូវ” ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយបែរជាស្មើសូន្យ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំ​ពុងឆ្ងល់អត្ថបទនេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពីមូលហេតុ។

នេះជាសញ្ញាមួយចំនួន​ដែលជនជាតិប្រើសម្រាប់សម្គាល់ថា “ត្រូវ” ឬ “ខុស” ក្នុងលំហាត់។ ហើយក៏ជាសញ្ញាដែល​គ្រូ​បង្រៀននៅកម្ពុជាប្រើ ប៉ុន្តែអត្ថន័យខុសគ្នាទាំងស្រុង។

សញ្ញារង្វង់ (まる- Maru)

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

នៅប្រទេសជប៉ុនជាទូទៅគូររង្វង់មូលសម្គាល់ថាចម្លើយត្រឹម​ត្រូវ ល្អ ហើយមានន័យ។ ចំណែកវប្បធម៌នៅប្រទេសផ្សេងវិញនៅពេលគ្រូបង្រៀនគូររង្វង់ចម្លើយរបស់អ្នក​មានន័យថាខុសត្រូវ​មើលឡើងវិញ។

ប្រភពដើមរបស់សញ្ញារង្វង់បានមកពីការយល់ស្របនៃពុទ្ធសាសនា។ នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារង្វង់តំណាងអោយភាពល្អឥតខ្ចោះ ការត្រាស់ដឹង។

សញ្ញាខ្វែង (ぱつ、ぺけ、ぱってん – patsu, peke, patten)

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

នៅជប៉ុនសញ្ញា X មានន័យថាចម្លើយខុស មិន​ត្រូវដូចជាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀត។

ប៉ុន្តែនៅប្រទេសមួយចំនួនសញ្ញា X ក៏ប្រើដើម្បីសម្គាល់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវផងដែរ (មេរៀនមួយចំនួន​តម្រូវអោយ​គូរ​ខ្វែង​សម្គាល់ថាត្រូវ) ចំណែកនៅជប៉ុនសញ្ញាខ្វែងមានន័យអវិជ្ជមាន ដូច្នេះភាគច្រើនមេរៀនតម្រូវអោយ​គូរ​រង្វង់។

សញ្ញាធីក V

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

នៅជប៉ុនសញ្ញាធីកមានអត្តន័យដូចជាសញ្ញាខ្វែង។ ភាគច្រើនគ្រូបង្រៀនប្រើសញ្ញាធីកជាជាងសញ្ញាខ្វែងសម្រាប់សម្គាល់​ចម្លើយ​ខុស​ពីព្រោះវិធីនេះលឿន។ នៅប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើលំហាត់​ធ្វើតេស្តរបស់អ្នក​មានសញ្ញាធីកច្រើនមិនមែនជារឿងល្អទេ។ ទាំងនោះមានន័យថាលំហាត់​ធ្វើតេស្តរបស់​អ្នក​ខុស​ច្រើន។

សញ្ញាត្រីកោណ (さんかく – sankaku)

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

សញ្ញាត្រីកោណអាចនឹង​ធ្វើអោយអ្នកស្រឡាំងកាំងមិន​យល់។ វាមានន័យថា “មិន​ត្រូវ​ហើយក៏មិន​ខុស” ។ ភាគច្រើន​គ្រូ​ប្រើសញ្ញានេះក្នុងលំហាត់​ប្រឡងគណិតវិទ្យាឬមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេល​របៀបធ្វើរបស់អ្នក​ត្រូវ​ ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិន​ត្រឹម​ត្រូវដោយសារការគណនា។ ជាមួយ​នឹង​សញ្ញានេះអ្នកនៅតែទទួលបានពិន្ធខ្លះ។ រឿងនេះ​បង្ហាញថាប្រជា​ជន​​ជប៉ុនអោយតម្លៃដំណាក់កាលជាជាងលទ្ធផល។

សញ្ញាផ្កា (はなまる – hanamaru)

រូបភាព https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/grading-symbols/kxsG_upBvJDP7dJZzg6e8vqDm3j8N4

នៅប្រទេសជប៉ុនក្មេងៗភាគច្រើនចូលចិត្តគ្រូបង្រៀនគូរសញ្ញាផ្កាអោយពួកគេ។ នេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ភាព “ថ្លៃថ្នូ” ដែលកុមារគ្រប់រូបនៅប្រទេសជប៉ុនមានមោទនភាពចង់ទទួលបាន។ ជាទូទៅផ្កាកាន់តែធំបង្ហាញថាការបញ្ចេញមតិកាន់តែល្អ។

សញ្ញាទាំងនេះ​បង្ហាញអំពីអត្តន័យទូទៅដែលគ្រូជប៉ុនប្រើសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុ។ សង្ឃឹមថាអាចជាប្រភពឯកសារយោងសម្រាប់អ្នក យ៉ាងហោចណាស់មានន័យពេលមើល Manga, Anime ជប៉ុន។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: