ឆ្មាមួ​យ​ក្បាលអង្វរម្ចាស់ឳបបែរជាត្រូវព្រងើយធ្វើមុខខឹងងរឡើងគួរអោយស្រលាញ់

​អង្វរម្ចាស់បីអង្អែរតែត្រូវ​បដិសេធឆ្មាដ៏គួរអោយស្រលាញ់មួ​យ​ក្បាលធ្វើមុខអស់សង្ឃឹម។

ឥឡូវឯងនៅផ្ទះច្រើនមែនទេ?

សុំឳបមួយ​មក

កំណាញ់ណាស់គ្រាន់តែ​ឳបមួយសោះ

ត្រូវ​ធ្វើឬកពាបន្តិច

ទាន់ខ្ញុំអោយឳបមិន​ព្រមឆ្លៀតឳបអោយហើយទេ 

សូមក្រឡេកមើលរូបភាពដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់របស់ឆ្មាមួយ​ក្បាលនេះ។

រង្រួនខ្លួនមូលដូចបាល់

ឳបខ្ញុំមួយ​មក

ទីបំផុត​អាចដេក​លើខ្លួន​ម្ចាស់ហើយ។

ដើម្បីមើលរូបថតគួរឱ្យស្រឡាញ់បន្ថែមសូមចុច Follow Twitter នេះ។

ចុចត្រង់នេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Twitter

AD

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: