ពាក់ម៉ាសការពារដូចជា Gundam ដូច្នេះអ្នក​ក៏គួរតែពាក់ម៉ាសរាល់ពេលចេញក្រៅ

ក្នុងរដូវ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលអ្នកប្រាកដជាមានភាពតាន​តឹង​ចំពោះករណីឆ្លងថ្មី។ អ្វីដែល​យើងគួរ​តែ​ធ្វើនាពេលនេះគឺនៅផ្ទះហើយប្រសិនបើមានតម្រូវការបន្ទាន់ត្រូវចេញទៅក្រៅកុំភ្លេចពាក់ម៉ាសផង។

រូបភាព https://nextshark.com/gundam-builder-anime-inspired-face-mask/

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាម៉ាសមុខពិបាកដកដង្ហើមឬធុញថប់ សូមក្រឡេក​មក​មើលម៉ាសមុខ​ដែល​បំផុសគំ​និត​មកពីរឿង Anime របស់អ្នកប្រើ Twitter ជប៉ុន។

តើអ្នកគាំទ្រ Gundam ស្គាល់របស់នេះទេ?

តើអ្នកគិតថាបុរសម្នាក់នេះថតបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមគ្រាន់តែដើម្បីអួតឬ? គាត់ពិតជាបានប្រើវាក្នុងជីវិតពិត។

ម៉ាសមុខដូចជាប្លែក​ដល់ហើយ។

នៅពេលម៉ាសមុខ Cosplay ជួបជាមួយ​ច្បាប់ដើម Gundam អ្នក​ក៏គួរពាក់ម៉ាសបែបនេះផងដែរ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះគំនិតនេះ? ពាក់ម៉ាសបែបតួអង្គតុក្កតា។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: