រៀនរស់ក្នុងរដូវ “ធ្វើការពីផ្ទះ” ជាមួយនឹងឆ្មាដ៏គួរអោយស្រលាញ់របស់អ្នក

ធ្វើការនៅផ្ទះជាវិធាន​ការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងអនុវត្តក្នុងរដូវជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចិញ្ចឹម​ឆ្មាអ្នកនឹងយល់អំពីការរំខានពេលអ្នក​ធ្វើការ។

តើអ្នក​ធ្លាប់ប្រទះនឹងស្ថានភាពគួរអោយអស់សំណើចទាំងនេះទេ?

រូបភាព https://twitter.com/uwabamichan_/status/1066105063674806272

យូរៗបាននៅផ្ទះធ្វើការម្តងហេតុ​អ្វីក៏ឯងធ្វើបែបនេះ?

រូបភាព https://twitter.com/uwabamichan_/status/1066105063674806272

កុំធ្វើដូច្នេះអី … 

រូបភាព https://twitter.com/uwabamichan_/status/1066105063674806272

ចេញពីកន្លែងនេះអោយឆាប់បើមិន​ចង់អោយខ្ញុំខឹងខ្លាំង។

សត្វ​ឆ្មាប្រាកដជាលួចឡើង Laptop របស់អ្នក​ដើម្បីរំខានការងារ។

ដោយសារតែ​អ្នក​ស្រលាញ់ឆ្មាប្រហែលជាមិន​ចង់រុញ​វាចេញទេ ប៉ុន្តែបើរុញវាចេញស្រាលពេកឆ្មាខ្លះមុខ​ក្រាសមិន​ព្រម​ចេញទៀត។

រហូតដល់ពេលអ្នក​ប្រើឧបករណ៍ជួយសម្រួលបញ្ហានេះ។ អ្នក​ប្រើបណ្តាញសង្គម Twitter ក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានគំនិត​ល្អដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងស្ថានភាពនេះ។

រូបភាព https://twitter.com/uwabamichan_/status/1066105063674806272

Bye Meow~

រូបភាព https://twitter.com/uwabamichan_/status/1066105063674806272

ខាំមួយមាត់ប្រហែលជាមិនអីទេ។

ទេកុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំត្រូវ​ធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹម​ឯងផង។

ប្រសិនបើថ្នាក់​លើរបស់អ្នកសួរហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញអ្នក​ចូលរួមការប្រជុំអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នក​អាចផ្ញើរូបភាពនេះទៅកាន់ថ្នាក់លើ។

រូបភាព https://twitter.com/sumomokouyu/status/1066252156875886592

ឬបើអ្នកនៅរៀនហើយម្តាយរបស់អ្នកសួរហេតុអ្វីបានជាមិនឆ្លៀតពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ថែម? មកពីឆ្មាមិន​មែនជាកំហុសរបស់កូនទេ។

រូបភាព https://twitter.com/krst0206/status/1066518574771056641

ព្រឹកព្រលឹមក្រោយពេល​បើកភ្នែកចង់ធ្វើជាបុគ្គលិកគំរូបែរជាបែបនេះទៅវិញ។

ចប់ហើយខ្ញុំ

ទោះយ៉ាងណាសូមជូនពរអោយអ្នក​ដែល​ធ្វើការនៅផ្ទះសំណាងល្អរីករាយជាមួយនឹងឆ្មាដ៏គួរអោយស្រលាញ់របស់អ្នក។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: