តើត្រូវ “បដិសេធ” ដោយរបៀបណាក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិជប៉ុន?

មនុស្សជាច្រើននិយាយពិតជាពិបាកដឹងថាតើជនជាតិជប៉ុនកំពុងគិតអ្វី? ដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស និង​មនុស្សក្នុងសង្គមជប៉ុនមានបញ្ហាច្រើនណាស់។

តើដោយសារតែជនជាតិ​ជប៉ុនគិតច្រើនពេកឬ ឧទាហរណ៍ក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម តើគួរបដិសេធឬមិនគួរបដិសេធ?

“ក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតតោះយើងទៅផឹកទាំងអស់គ្នាទេ?”

តើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងណា? ពិតណាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថានេះជាស្ថានភាពអ្នកអាចទៅឬមិនទៅ ប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិជប៉ុនវាពិបាកក្នុងការនិយាយថាទេណាស់។ មនុស្សជាច្រើនអាចគិតថាអ្នកមិន​ចូលចិត្តពួកគេ (ក្នុងករណីជាមិត្ត) ឬអាក្រក់ជាងនេះទៀតមិនចេះរាក់ទាក់ (ក្នុងករណីជំនួញ) ។

ក្នុងករណីអាជីវកម្មអ្នកដែល​តែងតែបដិសេធចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនតែត្រូវ​ថ្នាក់​លើវាយតម្លៃមិនល្អ ហើយពិបាកក្នុងការឡើងឋានៈ។ នេះមិន​មែនមក​ពីសមត្ថភាពទេ ប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពក្នុងការចុះសម្រុងគ្នា និងធ្វើការជាក្រុម។

ជាការពិតប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនអាចចូលរួមបាន អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិបដិសេធ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេមិន​យល់ប្រាកដជាគិតថាអ្នកមិន​ចង់​ទៅ ដូច្នេះអ្នកបដិសេធដោយសារតែអ្នកមិនអាចទៅបាន។

រូបភាព https://tripeditor.com/398942

ស្ថានភាពនេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យធ្វើការនៅក្រុមហុ៊នប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមាននៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀនផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ពេលមិត្តបបួលអ្នក “ទៅបន្ទប់ទឹកជាមួយ​គ្នាទេ?” ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធ​ អ្នកនឹងត្រូវគេគិតថាមនុស្សពិបាករាប់អាន។

ប៉ុន្តែមាន​ករណីខ្លះអ្នកគួរតែបដិសេធដាច់ខាតមិនចាំបាច់គិតច្រើនទេ។

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមិត្តស្រីត្រូវបុរសបបួលឡើងគ្រែជាមួយ​គ្នា។

រូបភាព https://tripeditor.com/398942/3

ទោះបីភាគីជាបុរសដែលអ្នកស្រលាញ់ក៏កុំយល់ព្រម ព្រោះថាបើដូច្នោះមែនអ្នកនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាស្រួលឬអ្នកខ្លះគិតថា “នារីម្នាក់នេះអាចឡើងគ្រែជាមួយបុរសណាក៏បាន” ។

ប៉ុន្តែប្រសិន​បើ​អ្នកបដិសេធត្រង់ៗធ្វើអោយភាគីគិតថាអ្នក​ស្អប់គេ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា? មានវិធីសាស្រ្តមួយដែលក្មេងស្រីជប៉ុនភាគច្រើន​ប្រើគឺបដិសេធដោយភាពខ្មាសអៀនជាជាងបង្ហាញអារម្មណ៍ស្អប់។

ចុះប្រសិន​បើ​បុរសនោះអញ្ចើញអ្នកទៅផឹក តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច? បដិសេធលើកនេះរៀងពិបាក។ ប្រសិនបើត្រូវបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតបុរសប្រាកដជាបោះបង់តែបើមិន​បដិសេធមិនបាន។

សព្វថ្ងៃសំណាងយុវវ័យនៅប្រទេសជប៉ុននិយាយតាមត្រង់ ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពមិនច្បាស់ក្នុងទំនាក់ទំនង។ តើ​ប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: