គេហទំព័រ Youtube ជំនាញ Cover បទចម្រៀងដោយគ្រាន់តែប្រើសម្លេងសាមញ្ញធម្មតា

តើអ្នកដឹងថាសម្លេងតន្ត្រីមកពីណាទេ?

សម្លេងតន្ត្រីមកពីឧបករណ៍តន្រ្តីដូចជាព្យាណូ សម្លេងច្រៀង -ល- ដូច្នេះសម្លេងតន្រ្តីគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃសម្លេងផ្សេងៗបង្កើតជាសម្លេងភ្លេង។ ហេតុ​នេះមិនត្រឹមតែឧបករណ៍តន្រ្តីអាចបង្កើតជាសម្លេងភ្លេង ប៉ុន្តែសម្លេងទាំងអស់​នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែអាចបញ្ចេញសម្លេងបើអ្នក​បញ្ចូលអោយត្រឹមត្រូវ។

រូបភាព https://www.youtube.com/watch?v=a_mlB63gpFQ

យ៉ាងណាមិញមនុស្សជាអ្នកបង្កើតសម្លេងភ្លេង។

Marty Labo គឺជាគេហទំព័រ Youtube ជំនាញ Cover បទចម្រៀងដែលល្បីដោយវិធីប្លែកបំផុត។ ប្រើសម្លេងសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃដែលមិននឹកស្មានបង្កើតជាសម្លេងតន្រ្តីនាំមកនូវអារម្មណ៍ថ្មី ហើយគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់!

ឧទាហរណ៍បទ Cover Lemon ប្រើសម្លេងទឹកជាមួយ​នឹង​ក្រូចឆ្មា។

Cover រឿង Attack on Titan, Guren no yumiya ដោយ​ប្រើសម្លេងមាន់។

ពិតជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

តើ​អ្នក​ធ្លាប់ហៅ Siri ច្រៀងអោយ​អ្នក​ស្តាប់ដែរទេ? តែត្រូវ​បដិសេធ។ នោះក៏ព្រោះតែអ្នកមិនទាន់ដឹងពីរបៀបនៅឡើយ តោះមើល Siri ច្រៀង Paprika ទាំងអស់គ្នា។

Cover បទចម្រៀងល្បីក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ Pretender ដោយប្រើឧបករណ៍កោរពុកមាត់។

នៅមាន​បទ Cover ជាច្រើនផ្សេងទៀតលើ Channel នេះ អ្នក​អាចមើលដោយខ្លួន​ឯង។

ពិតជាគ្មានអ្វី​អាច​ដាក់កម្រិត​លើស្នាដៃរបស់មនុស្សទេ។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: