តើអនាគតប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ ២០២៥ នឹង​ទៅជាយ៉ាង​ណា?

ឆ្នាំ ២០២០ បានចូល​មក​ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ “កី​ឡាអូឡាំពិកតូក្យូ ២០២០” កាន់តែទទួលការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើង។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេនៅប្រទេសជប៉ុន “បញ្ហាឆ្នាំ ២០២៥” ក៏កំពុងតែល្បីផងដែរ។ តើ​អ្វី​នឹង​កើត​ឡើង​នៅឆ្នាំ ២០២៥? នោះគឺជាឆ្នាំបង្ហាញពីអត្រាមនុស្ស​ចាស់ មណ្ឌលថែទាំសុខភាព ឆ្មប សន្តិសុខសង្គមនៅប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធ​តែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២៥?

មនុស្សចាស់​កើន​ឡើងឆាប់រហ័ស

រូបភាព https://tenki.jp/suppl/m_nakamura

បច្ចុប្បន្នប្រជាជនជប៉ុនមានចំនួន ១២៦ លាននាក់។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ចំនួនប្រជាជនជប៉ុនកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះ។ សព្វថ្ងៃចំនួន​មនុស្សចាស់លើសពីអាយុ ៦៥ ឆ្នាំកំពុងតែកើនឡើង។ យោង​តាមការគណនានៅឆ្នាំ ២០២៥ ប្រជាជនមាន​ចំនួន ៣៦.៥៧០.០០០ នាក់ ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៤២ ប្រជាជនមាន​ចំនួន ៣៨.៧៨០.០០០ នាក់។ ចំពោះឆ្នាំ ២០២៥ កំ​ណើនប្រជាជនកើនឡើង មនុស្សចាស់លើសពីអាយុ ៧៥ ឆ្នាំស្មើនឹង ១៨% នៃចំនួនប្រជាជនជប៉ុនមាន ២១.៧៩០.០០០ នាក់។ មានន័យថាប្រទេសជប៉ុនកំពុង​ឈាន​ដល់ដំណាក់កាលមនុស្សចាស់​កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

អាយុចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីអាយុ ៦៥ ឆ្នាំ។ ដល់អាយុ ៧៥ ឆ្នាំតម្រូវការសេវាថែទាំសម្រាប់មនុស្សចាស់​កើនឡើង ចំណែកបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមដូចជាប្រាក់សោធន ការថែទាំសុខភាព ឆ្មប និងសុខុមាលភាពសង្គមក៏​កើនឡើងផងដែរ។ ការចំណាយលើសន្តិសុខសង្គមក៏កើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំកន្លងទៅ។

បន្ទុកធ្លាក់លើមនុស្សជំនាន់ក្រោយ

រូបភាព https://tenki.jp/suppl/m_nakamura

នៅឆ្នាំ ១៩៦៥៖ ក្នុង​ចំណោមមនុស្ស​ចាស់​ម្នាក់​នឹង​មានមនុស្ស ៩,១ នាក់​ក្នុង​អាយុ​ធ្វើការ (ពីអាយុ ២០ ~ ៦៤ ឆ្នាំ)

នៅឆ្នាំ ២០១២៖ ក្នុង​ចំណោមមនុស្ស​ចាស់​ម្នាក់​នឹង​មានមនុស្ស ២,៤ ​នាក់ក្នុងអាយុ​ធ្វើការ (ពីអាយុ ២០ ~ ៦៤ ឆ្នាំ)

នៅ​ឆ្នាំ ២០៥០៖ ក្នុង​ចំណោមមនុស្ស​ចាស់​ម្នាក់​នឹង​មានមនុស្ស ១,២ ​នាក់ក្នុងអាយុ​ធ្វើការ (ពីអាយុ ២០ ~ ៦៤ ឆ្នាំ)។

នៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ ប្រទេសជបុ៉ន​មានចំនួន​មនុស្សនៅ​អាយុ​ធ្វើការគ្រប់​គ្រាន់។ ប៉ុន្តែស្ថាន​ភាព​សង្គម​ផ្លាស់​ប្តូរបង្ហាញថានៅឆ្នាំ ២០៥០ មនុស្សនៅ​អាយុធ្វើការ​ម្នាក់ត្រូវ​ទទួល​បន្ទុក​​មនុស្ស​ចាស់ម្នាក់។ ការចំណាយ​លើបញ្ហា​សន្តិសុខសង្គមបានមកពីប្រាក់ធានារ៉ាប់រងអ្នកដែលនៅ​អាយុធ្វើការ ថវិការដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន។ អ្នក​ដែល​កើត​ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេលកំ​ណើន​ប្រជាជននឹង​ទទួល​​ការ​ចំ​ណាយ​នេះ។ អត្រាកំណើតថយចុះធ្វើ​អោយការចំណាយ​សន្តិសុខសង្គមក៏ធ្លាក់ចុះដែរ។ មាន​ន័យ​ថាមូលនិធិសន្តិសុខកំ​ពុង​តែ​ស្ថិតក្នុង​បន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាល និងទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក។

បើស្ថា​ន​ភាព​នេះ​នៅតែ​បន្តនឹង​បណ្តាលអោយមូលនិធិសន្តិសុខសង្គមដួលរលំ ហើយមិន​អាចធានាដល់​ការរស់នៅរបស់ប្រជាជន។  នេះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ហើយក៏ជា​ប្រធាន​បទដែល​គេ​យក​មក​ពិភាក្សាក្នុង​រយៈពេល​ថ្មីៗនេះព្រោះឆ្នាំ ២០២៥ ជិតមកដល់ហើយ។

វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល

រូបភាព https://tenki.jp/suppl/m_nakamura

បញ្ហាមិនត្រឹមតែការចំណាយលើសន្តិសុខសង្គមប៉ុណ្ណោះទេ តម្រូវការធនធាន​មនុស្ស​ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក៏​កំ​ពុងខ្វះ​ខាត​ផងដែរ។ ចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧ ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពសម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​កាន់តែ​កើន​ឡើង។

ចំពោះ​បញ្ហាកង្វះមណ្ឌលសុខភាព និងកម្លាំងពលកម្ម រដ្ឋាភិបាលណែនាំអោយប្រជាជនប្រើគ្លីនិកនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេជាជាងទៅមន្ទីរពេទ្យធំឬដឹកអ្នកជំងឺស្រាលទៅមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋាន និង​បង្កើនការថែទាំពីក្រុម​គ្រួ​សារ។ ក្រៅពីនេះ​រដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់គោលការណ៍ណែនាំសុខភាពសាធារណៈ ការការពារជំងឺ និងស្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្រ្តពិនិត្យជំងឺ។

ប្រាក់មូលនិធិចូលនិវត្តន៍

សេចក្តីប្រកាសថ្មីៗនេះនៃមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន៖ “មូលនិធិកំ​ពុងខ្វះ​ខាត ២០ លានយ៉េន” ​បណ្តាលអោយ​មាន​មតិជាច្រើន ហេតុ​នេះមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុចាប់អំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគ។ ដោយសារតែសុវត្ថិភាពរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋប្រជាជនជាច្រើនចាប់ផ្តើមវិនិយោគក្នុងមូលនិធិសោធនដែល​បញ្ជាក់​ដោយមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុ។

យុវជន និង​មនុស្ស​ក្នុងវ័យ​កណ្តាលកំ​ពុង​ធ្វើ​ការត្រូវត្រៀមគម្រោង​ផែន​ការដើម្បីធានាអនាគតរបស់ពួកគេពេលចាស់​ជរា។

Chiko

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: