ប្លែកទៀតហើយរបៀបពាក់​ស្បែក​ជើងកែងពណ៌​ក្រហមចម្លែកខុសគេ

សំណួរ៖ ប្រសិនបើអ្នកទិញស្បែកជើងកែងពណ៌ក្រហម តើ​ត្រូវ​ពាក់​យ៉ាង​ណាអោយ​ត្រូវ?

របៀបពាក់​ស្បែក​ជើងប្លែកៗ …

រូបភាពពី Twitter

ធ្លាប់​មាន​សំ​ណួរ​ថា “តើឆ្កែ​ធ្វើ​យ៉ាងណាស្លៀកខោវ” ?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

ត្រឡប់មករឿង​ពាក់​ស្បែក​ជើង​កែង​វិញម្តងមានមនុស្ស ៧ ម៉ឺននាក់លើបណ្តាញសង្គមឆ្លើយសំណួរនេះ។ ចុះ​យោបល់របស់​អ្នក​វិញ?

បើពាក់ដូចរាល់ដងមើលទៅធម្មតាពេក។

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

ចុះបើពាក់​ចឹងវិញ​ម៉េចដែរ?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

ពាក់​អញ្ចឹងដើរយ៉ាងម៉េច?

នេះ​មិន​មែន​ជាស្បែក​ជើងសម្រាប់​ដើរទេ តើសម្រាប់​រាំឬ?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

សំណួរនេះ​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​ដោយ Morimastu មកពីខេត្ត Ehime ។ នាងគូរចម្លើយទាំង​អស់​ដែល​ខ្លួន​រក​ឃើញ ហើយអ្នក​​លេងអុនធឺណេតក៏​បាន​បន្ថែម​យោបល់ធ្វើ​អោយ​សាច់​រឿង​កាន់​តែគួរអោយអស់​សំ​ណើច។

How’s about?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

ឬក៏ពាក់​បែប​នេះ?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

អ្នកប្រហែល​ជាកំ​ពុង​ច្រឡំថានេះ​ជាស្បែក​ជើងពាក់​សម្រាប់​ដើរ តាមពិតនេះជាស្បែកជើងពាក់​បង្ហាញរាង។

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

ឬស្បែក​ជើងនេះសម្រាប់ពាក់​ចូលដៃ?

រូបភាព https://www.buzzfeed.com/bradesposito/shoes-high-heels

តាមយោបល់របស់​អ្នកតើស្បែក​ជើងនេះ​ត្រូវ​ពាក់​យ៉ាង​ណា?

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: