មូលហេតុពិតដែល​​ប្រទេសជប៉ុន​មិន​ឆ្លង​ឆ្នាំតាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិ

នៅប្រទេសជប៉ុនពី​មុន​ធ្លាប់​ប្រើប្រតិទិនច័ន្ទគតិ ប៉ុន្តែ​រហូតដល់ឆ្នាំ ១៨៧៣ ប្រតិទិនច័ន្ទគតិត្រូវហាមឃាត់ ហើយឆ្លងឆ្នាំតាមប្រតិទិនសុរិយគតិវិញ។

រូបភាព http://www.original-calendar.com/shop/item/SG-927-01.html

មូលហេតុ​​ប្រទេសជប៉ុន​មិន​ឆ្លង​ឆ្នាំតាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិគឺដើម្បី​ផ្តាច់​ខ្លួនចេញពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ីធ្វើតាមរចនាសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែគោលបំណងពិតប្រាកដគឺមិនមែនដូច្នេះទេ។ មូលហេតុពិតប្រាកដគឺដោយសារតែអាជីវកម្មមិនចង់បើកប្រាក់ខែអោយនិយោជិក។

នៅឆ្នាំ ១៨៧៣ គឺជាឆ្នាំដែលមាន ១៣ ខែតាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិ ដូច្នេះអាជីវកម្មត្រូវបើកប្រាក់ខែឱ្យបុគ្គលិកចំនួន ១៣ ដង។ ផែន​ការផ្លាស់​ប្តូរធ្វើនៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូដោយកំណត់កាលបរិច្ឆេទទៅជាថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៧៣ សល់​តែ ១២ ខែ ព្រោះខែធ្នូជាក់ស្តែងមានតែ ៣ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ​ការចំ​ណាយ​បើកប្រាក់ខែ ១៣ ខែរបស់​បុគ្គលិក​ គ្រាន់​តែបើកដល់ខែវិច្ឆិកាប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាគោលបំណងពិតនៃការផ្លាស់ប្តូរ។

នៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីបំពាក់អាវុធអោយស្មើបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប។

រូបភាព https://ja.wikipedia.org/wiki/日清戦争

មិន​ត្រឹម​តែប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតជាច្រើនផងដែរ។ ប្រទេសជប៉ុនមានបុគ្គលិក​សាធារណៈច្រើន មិន​ច្បាស់​ថាចំនួនប៉ុន្មាន ប៉ុន្តែគេប៉ាន់ស្មានមន្រ្តីកណ្តាលចំនួន ៦០ ម៉ឺននាក់ និងមន្ត្រីមូលដ្ឋានចំនួន ២.៩៥០.០០០ នាក់។ ប្រសិន​បើមិន​ចំបាច់បើកប្រាក់ខែអោយចំនួន​មនុស្ស​ទាំង​នេះក្នុងរយៈពេល ២ ខែនឹងសន្សំប្រាក់បានច្រើន។

ពិតណាស់ពេលសេចក្តីសម្រេចផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បានលើក​ឡើងគ្មាន​នរណានិយាយ​ត្រង់​ទេ រដ្ឋាភិបាលនិយាយ​តែរឿង​ល្អ​គឺដើម្បីអោយស្របតាមស្តង់ដារពិភពលោក។ ប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើននាពេលនោះដឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃ ដូច្នេះ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​យល់ថាការសម្រេចចិត្តនេះ​ល្អ ហើយមិន​សូវ​មា​ន​អ្នកត្អូញត្អែរអំពីប្រាក់ខែរបស់​ខ្លួនទេ។

ដោយសារមធ្យោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលអាចបន្សំប្រាក់ដើម្បីបំពាក់អាវុធជៀសពីសង្គ្រាមជាមួយរាជវង្សឆេង (ប្រទេស​ចិន) និងរុស្ស៊ី ហើយបន្ទាប់មកចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោក។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: