ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលចំណាយច្រើនលើវិស័យទេសចរណ៍ពេលទៅលេងនៅជប៉ុន

យោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីពីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជប៉ុនជាផ្នែក​មួយ​នៃក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងទេសចរណ៍ បានបង្ហាញថាកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍ជប៉ុននៅតែមានសន្ទុះខ្លាំង។ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅលេង​ប្រទេសជប៉ុនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយ​នឹង​ការចំណាយ​រហូត​ដល់​ទៅ ៤,៨១១៣ សែនកោដិយ៉េន (៤៣,៧៣៩ លានដុល្លារ) ។ កើនឡើង ៦,៥% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ហើយបំបែកកំណត់ត្រា ៧ ឆ្នាំជាប់គ្នា។

រូបភាព https://soranews24.com/2020/01/21/foreign-travelers-now-spend-more-money-in-japan-than-ever-before-surprise-country-at-top-of-list/

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែល​ចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតលើវិស័យទេសចរណ៍ពេលទៅកំសាន្តនៅជប៉ុន។

 • ចំណាយ​សរុបរបស់ភ្ញៀវបរទេស៖
 1. ប្រទេសចិន 1,7718 សែនកោដិយ៉េន
 2. តៃវ៉ាន់ ៥៥០,៦ ពាន់លានយ៉េន
 3. កូរ៉េ ៤២០,៩ ពាន់លានយ៉េន
 4. ហុងកុង ៣៥២,៤ ពាន់លានយ៉េន
 5. សហរដ្ឋអាមេរិក ៣២៤,៧ ពាន់លានយ៉េន
 6. ថៃ ៧២,៥ ពាន់លានយ៉េន
 7. អូស្ត្រាលី ១៥២,៧ ពាន់លានយ៉េន
 8. ចក្រភពអង់គ្លេស ១០០ ពាន់លានយ៉េន
 9. វៀតណាម ៨៧,១ ពាន់លានយ៉េន
 10. សិង្ហបុរី ៨៥,៦ ពាន់លានយ៉េន
 • ចំណាយរបស់ភ្ញៀវបរទេសក្នុង​ម្នាក់ៗ៖
 1. អូស្ត្រាលី ២៤៩,១២៨ យេ៉ន (ភ្ញៀវម្នាក់ៗ)
 2. ចក្រភពអង់គ្លេស ២៤១,៥៣០ យ៉េន
 3. បារាំង ២៣៧,៦៤៨ យ៉េន
 4. អេស្ប៉ាញ ២១៩,៩៩៩ យ៉េន
 5. ចិន ២១២,៩៨១ យ៉េន
 6. អាល្លឺម៉ង់ ២០០,៨៩៣ យ៉េន
 7. អុីតាលី ១៩៩,៧៤៩ យ៉េន
 8. សហរដ្ឋអាមេរិក ១៩០,៥៨២ យ៉េន
 9. រុស្ស៊ី ១៨៣,២៩៤ យ៉េន
 10. កាណាដា ១៨២,២១៥ យ៉េន

រូបភាព https://soranews24.com/2020/01/21/foreign-travelers-now-spend-more-money-in-japan-than-ever-before-surprise-country-at-top-of-list/

ភ្ញៀវទេសចរណ៍មកពីអឺរ៉ុបភាគច្រើនចំណាយលើបន្ទប់សណ្ឋាគារ និងម្ហូបអាហារ ចំណែកភ្ញៀវទេសចរណ៍អាស៊ីចំណាយ​ប្រាក់ច្រើនទៅលើការទិញទំនិញ។

 • ការចំណាយលើសណ្ឋាគារក្នុង​មនុស្សម្នាក់ៗ៖
 1. ចក្រភពអង់គ្លេស ១០៣,៣៦៤ យ៉េន
 2. បារាំង ១០០.៥៩០ យ៉េន
 3. អូស្ត្រាលី ១០០,១៩២ យ៉េន
 • ការចំណាយលើអាហារក្នុង​មនុស្សម្នាក់ៗ៖
 1. ចក្រភពអង់គ្លេស ៦២,១៨០ យ៉េន
 2. អូស្ត្រាលី ៦១,៧៤៧ យ៉េន
 3. បារាំង ៥៩,២៩០ យ៉េន
 • ការចំណាយទិញទំនិញក្នុង​មនុស្សម្នាក់ៗ៖
 1. ចិន ១០៨,៨០០ យ៉េន
 2. វៀតណាម ៥៨,១៩១ យ៉េន
 3. ហុងកុង ៥១,៨២២ យ៉េន

តួលេខគួរឱ្យកត់សម្គាល់៖

 • រយៈពេលស្នាក់នៅជាមធ្យមក្នុងប្រទេសជប៉ុន៖

បារាំងចំនួន ១៧,១ យប់

អូស្ត្រាលីចំនួន ១២,៨ យប់

សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ១២ យប់

ចិនចំនួន ៧,៤ យប់

ហុងកុងចំនួន ៦,២ យប់

វៀតណាមចំនួន ៣៦,៦ យប់

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ណាចំពោះ​លទ្ធ​ផល​ទាំង​នេះ?

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: