កម្មវិធី​ JPT ​ការប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាព​ភាសាជប៉ុន

ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី JPT (ប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាព​ភាសាជប៉ុន) និងកម្មវិធី EJU (ការប្រឡងចូលរៀននៅជប៉ុន) JPT គឺជាការប្រឡង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួ​ល​ស្គាល់ផ្លូវការដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ និងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍។ ការប្រឡងនេះត្រូវបានរៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សា TOEIC កូរ៉េ YBM/si-sa ។ កម្មវិធី JPT គឺជាវិញ្ញាបនប័ត្រដែលជួយអោយសិស្សនិស្សិតបរទេស (គ្មាន​សញ្ជាតិជប៉ុន) មាន​សិទ្ធិចូល​រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំរបស់ជប៉ុន។

រូបភាព https://www.jptest.jp/

ការប្រឡង​ធ្វើ​តេស្តសមត្ថភាព​ភាសាជប៉ុន JPT ផ្តើមឡើង​នៅប្រទេសកូរ៉េ​តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៨៥ ហើយរហូតដល់​ឆ្នាំ ២០០៤ ទើបចាប់ផ្តើមពេញនិយមនៅប្រទេសជប៉ុន។ 

ភាពខុសគ្នារវាងការប្រឡង JPT និង JLPT គឺពិន្ទុ និង​ខ្លឹម​សារវិញ្ញាសា។ កម្រិតពិន្ទុរបស់ JPT អាចទទួលបាន​ ៩៩០ ពិន្ទុ។ ការប្រឡង​ JPT ត្រូវបានធ្វើឡើង ៦ ដង/ឆ្នាំ ចំណែកការប្រឡង JLPT  ធ្វើឡើងតែ ២ ដង/ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារនៃការប្រលងរួមទាំងសមត្ថភាពសន្ទនា អាន ស្តាប់ យល់ និងវាក្យសព្ទដើម្បីជួយឱ្យបេក្ខ​ជនអាចពង្រឹង​សមត្ថភាពភាសាជប៉ុន។

រូបភាព https://www.jptest.jp/

Website https://www.jptest.jp/

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: