កាលវិភាគទៅមើលរដូវស្លឹកឈើក្រហមនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

ពីកោះ Hokkaido ស្ថិតនៅ​ខាង​ជើងមានជួរភ្នំលាតសន្ធឹងរហូត​ដល់ Okinawa ស្ថិត​នៅ​ខាង​ត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនកំ​ពុង​​ចូល​រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ​។ ចាប់ពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាភ្នំនៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុន និងតំបន់ភ្នំ Alps ពេញទៅដោយ​ស្លឹក​ឈើ​ពណ៌​ក្រហម ហើយលាតសន្ធឹងទៅតំបន់ Tokyo, Kyoto, Osaka ក្នុងខែតុលា និងវិច្ឆិកា។ ចំពោះ​តំបន់​ដែល​មាន​អាកាស​ធាតុ​ក្តៅជាងស្លឹកឈើពណ៌ក្រហមនៅតែមាន​រហូតដល់ខែធ្នូ។

បច្ចុប្បន្នកាលវិភាគទៅមើលស្លឹកឈើក្រហមមាន​ដូចខាង​ក្រោម។

 • កោះ Hokaido : នៅចុងខែកញ្ញាដល់ចុងខែតុលា
 • Aomori : ខែតុលា
 • Iwate : ខែតុលា
 • បឹង Towada : ខែតុលា
 • Chubu : ចុងខែតុលាដល់ដើមខែធ្នូ
 • តំបន់ Kanto : ចុងខែតុលាដល់ដើមខែធ្នូ
 •  Kamikochi : នៅដើមខែតុលាដល់ពាក់កណ្តាលខែតុលា
 • ភ្នំអាល់ជប៉ុន : នៅដើមខែតុលាដល់ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា
 • Miyaji : ពាក់កណ្តាលខែតុលាដល់ដើមខែវិច្ឆិកា
 • Nagano : នៅដើមខែតុលាដល់ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា

 • Nikko : នៅដើមខែតុលាដល់ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា
 • Takayama : ពាក់កណ្តាលខែតុលាដល់ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា
 • Tohoku : ដើមខែតុលាដល់ដើមខែវិច្ឆិកា
 • តំបន់ Chugoku : ខែវិច្ឆិកា
 • តំបន់ kyushu : ខែវិច្ឆិកា
 • Hiroshima : ខែវិច្ឆិកា
 • Miyajima : ខែវិច្ឆិកា
 • Sakurayama : ខែវិច្ឆិកា
 • តំបន់ Hakone ខេត្ត Kanagawa : ខែវិច្ឆិកា
 • តំបន់ Kansai : នៅដើមខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Kamakura : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Kanazawa : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Kyoto : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • ភ្នំហ្វូជី : ដើមខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Tokyo : ចុងខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Nagoya : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Nara : នៅដើមខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Osaka : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ
 • Shikoku : ពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាដល់ដើមខែធ្នូ

សូមមើលកាលវិភាគ​ទៅទស្សនា​ស្លឹក​ឈើ​ក្រហម​នៅកន្លែង​ដែល​ល្បី​ៗក្នុង​ប្រទេសជប៉ុន​តាម​តំ​ណរភ្ជាប់នេះ​​៖ https://koyo.walkerplus.com/topics/article/161896/

រូបភាព https://koyo.walkerplus.com/topics/article/161896/

រដូវស្លឹកឈើជ្រុះជារដូវដែលមានអាកាសធាតុស្រស់​ស្រាយ ​ទេសភាពគួរអោយចង់គយគន់ និង​សម្បូរបែប។ សូមកុំខកខានទៅទស្សនា​រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៃប្រទេសជប៉ុន!

AD​

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: