ស្ទីលម៉ូដសក់ខ្លីគួរឱ្យស្រលាញ់របស់នារីជប៉ុន

សក់​ខ្លីធ្វើអោយ​នារី​ជប៉ុនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរអោយស្រឡាញ់។

ម៉ូតសក់ Pixie

នារីមួយ​ចំ​នួន​ចូល​ចិត្តម៉ូតសក់ Pixie ជាស្ទីលម៉ូដសក់សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ដែល​ចង់​បង្ហាញ​ពី​ចរិក​លក្ខណៈរបស់​ខ្លួន។ ព្រោះតែ​ម៉ូត​សក់​នេះស្រស់​ស្រាយ​ ស្រួល​ខ្លួន​ និង​មិន​ធ្វើអោយ​ធ្ងន់​សក់​ក្បាល។ ម៉ូដសក់ Pixie ជួយអោយ​មិត្ត​នារី​ជប៉ុន​មាន​ទម្រង់មុខតូចគួរអោយ​ចាប់អារម្មណ៍។

ស្ទីលម៉ូដសក់នេះសាក​សម​សម្រាប់​មិត្ត​នារីមាន​ទម្រង់​មុខ​តូច។ នារីជប៉ុន​ចូលចិត្តម៉ូតសក់ Pixie ពេល​ដែល​មូល​រួញចុង​សក់ ធ្វើអោយ​សក់​មើល​ទៅ​ក្រាស់ជាងមុន។

ម៉ូតសក់ Bob

ម៉ូតសក់ Bob ពេញ​និយម​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ជប៉ុន​មួយ​ចំនួន។ នារីជប៉ុន​ភាគ​ច្រើន​បញ្ចូល​ម៉ូត​សក់​នេះជាមួយ​នឹង​សក់​សេះពី​មុខ បន្ទាប់​មក​មូល​រួញចុង​សក់​បន្តិច​តាម​បែប​ធម្មជាតិ។

ពេល​​អ្នក​ដាក់​ម៉ូតសក់ Bob មើល​ទៅគួរអោយ​ស្រលាញ់ទាក់​ទាញ។

ម៉ូតសក់ Bob មាន​លក្ខណៈពិសេសប៉ុន្តែនៅតែ​អាចបង្ហាញពី​ភាព​ទន់​ភ្លន់ មិត្ត​នារីអា​ចកាត់​ចុង​សក់​ធ្វើ​អោយ​ប៉ោង​បន្តិច។

ម៉ូតសក់ Lob

ម៉ូតសក់ Lob សាកសមនឹងទម្រង់មុខទាំងអស់ ហើយ​វាវែងជាងម៉ូតសក់ Bob បន្តិច។

ម៉ូត​សក់​នេះអាចជួយ​បិទបាំង​ស្នាម​មុខមួយ​ចំនួន​ ធ្វើអោយ​ចង្កាមានរាងស្លីមមុខ​មើល​ទៅ​ស្អាត។

អ្នក​អាច​លាបសក់​ពណ៌ត្នោតជាជម្រើស​ទី ១ របស់​មិត្ត​នារី​ជប៉ុន​។ តើអ្នកចូលចិត្ត​ស្ទីលម៉ូដសក់បែបណា?

My Linh/Ione.vnexpress

មើលបន្ថែម: