ប្រៀបធៀបការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ – តើ Tokyo គឺជា​ទីក្រុងល្អឬអាក្រក់សម្រាប់​ការ​រស់​នៅ? (ភាគ ១)

ក្នុង​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ​កន្លង​មកអង្គការស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុង Tokyo ជាទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពបំផុតលើពិភពលោក Singapore ចំណាត់​ថ្នាក់លេខ ២ និងបន្ទាប់មកគឺ Osaka។

ផ្ទុយ​ជាមួយនឹង​លទ្ធ​ផល​នេះក្រុមអភិវឌ្ឍសុវត្ថិភាព Kisi បាន​ប្រកាសការ​ស្រាវជ្រាវចំណាត់​ថ្នាក់ Tokyo គឺជា​ទី​ក្រុង​អាក្រក់បំ​ផុតសម្រាប់រស់​នៅ និង​ធ្វើការងារ។

សម្រាប់អ្នក​ដែលកំ​ពុង​រស់​នៅទី​ក្រុង Tokyo ការ​ស្រាវជ្រាវទាំង​ពីរ​សុទ្ធតែ​មាន​ហេតុផលផ្សេងគ្នា។ ពួកគេដឹង​ថាទីក្រុង Tokyo ជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែជីវភាពរស់នៅ​មមាញឹកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូត​ដល់​ស្រុក។

ចំពោះភាព​ផ្ទុយគ្នា​នេះ តើគួរតែជ្រើស​រើសទីក្រុង Tokyo សម្រាប់​រស់នៅដែរឬទេ? ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះសូមមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃការស្រាវជ្រាវទាំង ២ នេះ។

ទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅលើពិភពលោក

Tokyo មានប្រជាជនជាង ១៣ លាននាក់ ហើយជាង ៣៨ លាននាក់បើគិតតាមតំបន់ទីក្រុង។ តើមូលហេតុ​អ្វី​ធ្វើអោយ Tokyo ក្លាយទៅជា​ទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពបំផុតលើពិភពលោក?

ពិន្ទុនៃទី​ក្រុង​ Tokyo ខ្ពស់​ស្ទើរតែគ្រប់​ផ្នែក។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ពិនិត្យផ្នែកនីមួយៗចំណាត់​ថ្នាក់​ទាប​បំ​ផុត​របស់ Tokyo គឺ ៤។ ដូច្នេះហើយនេះជា​មូល​ហេតុ​ Tokyo អាច​នាំមុខ Singapore ជាទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ តើមាន​អ្វី​ខ្លះ?

សុវត្ថិភាពផ្នែកឌីជីថល

ទី​ក្រុង​ Tokyo នាំមុខ​គេផ្នែករក្សាសម្ងាត់ឌីជីថល។ ទី​ក្រុងមិន​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់ដោយ​សារ virus និង​កម្មវិធីដូចទីក្រុងធំៗដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកទេ។ ក្រៅពីនេះ ៩១ % ប្រជាជន Tokyo មានសិទ្ធិប្រើ Internet ច្រើនជាង​បើប្រៀបទៅនឹង​ទី​ក្រុងធំផ្សេងទៀតរួម​ទាំង Los Angeles។

សុវត្ថិភាពផ្នែកសុខភាព

ទី​ក្រុង​ Tokyo ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អផ្នែកសុវត្ថិភាពសុខភាព (ជាប់លេខ ២ ក្រោយ Osaka) គុណ​ភាព​ទឹក​ និង​បរិយាកាសល្អ អាហារ​មានអនាម័យ សេវាកម្មសុខភាព និងសេវាបន្ទាន់មានភាពរហ័ស និងងាយស្រួល។ 

សុវត្ថិភាពផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

https://www.instagram.com/p/B1Lv0PrgjGX/?utm_source=ig_web_copy_link

ទី​ក្រុង​ Tokyo ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ផ្នែកសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹង​ពិន្ទុ ៩៤.៣ ប្រៀបទៅ​នឹង Barcelona ៩៤,៤ ពិន្ទុ Osaka ៩៤,៥ ពិន្ទុ និងសិង្ហបុរី ៩៦,៩ ពិន្ទុ។ ភាព​ខុសគ្នានៃ​ពិន្ទុមិន​ច្រើន​ទេ ទោះ​បី​ជាយ៉ាង​ណាតែង​តែ​មាន​ចំ​នុចត្រូវ​កែ​លម្អ។ ចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនជួបប្រទះទឹកជំនន់ជាច្រើនកាល​ពីឆ្នាំមុន ការការពារទឹក​ជំនន់ជាអាទិភាពទីមួយនៃទីក្រុង Tokyo។ នេះជាមូល​ហេតុទី​ក្រុង​សាង​សង់​អាងស្តុកទឹកក្រោមដីដែល​ចំ​ណាយ​ថវិកាច្រើន។ លោកអភិបាលខេត្ត Koike បានបញ្ជាក់ថាអាទិភាពធ្វើបង្គោលអគ្គិសនី​ក្រោមដី មិន​ត្រឹមតែ​ដើម្បីសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងកាត់​បន្ថយ​បង្គោលរលំផង​ដែរ។

សុវត្ថិភាពបុគ្គល

ទី​ក្រុង​ Tokyo ជាប់ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ ៤ ផ្នែកសុវត្ថិភាពបុគ្គល។ ជាក់ស្តែងទី​ក្រុង​ Tokyo ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទីក្រុងមានសុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្តែទីក្រុងនៅតែប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយ និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាក្រុម។ ប៉ុន្តែ​​មិន​មាន​មនុស្ស​ច្រើនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ដោយសារក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះទេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងធំៗផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។

នៅផ្នែកបន្ទាប់យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុ Tokyo គឺជាទីក្រុងអាក្រក់បំផុតសម្រាប់រស់នៅ។ សូមរង់ចាំភាគ ២។

ប្រភព jpninfo

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: