រូប​ភាព​គួរ​អោយ​រន្ធត់របស់វិចិត្រករ Suehiro Maruo

Suehiro Maruo (丸尾 末広 Maruo Suehiro) គឺជាវិចិត្រករ Manga ជាអ្នក​គូរគំនូរ​ជនជាតិ​ជប៉ុន។

មាន​រូបភាព​ជាច្រើន​របស់វិចិត្រករ Maruo ជាផ្ទាំង​គំនូរ​បង្ហាញអំពីអំពើហឹង្សា និងបញ្ហាផ្លូវភេទតាម​រចនា​បថ muzan-e (ជាផ្នែក​មួយ​នៃ Ukiyo-e ប្រធានបទពិពណ៌នាអំពីភាពសាហាវឃោរឃៅ)។ វិចិត្រករ Maruo ជា​អ្នក​ណែ​នាំ​សៀវភៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៨៨ ជាមួយ​នឹង​វិចិត្រករមិត្ត​រួម​ការ​ងារ​ម្នាក់​ទៀតឈ្មោះ Kazuichi Hanawa មានចំណងជើងថា Bloody Ukiyo-e (Ukiyo-e បង្ហូរឈាម)។ ស្នាដៃនេះបង្ហាញពីទស្សនៈសហសម័យរបស់សិល្បករដោយផ្អែកលើរូបគំនូរបែបបុរាណរបស់ Yoshitoshi និង Yoshiiku។

ផ្ទាំងគំនូររបស់ Maruo បង្ហាញពីទិដ្ឋភាព​ដើម​ឆ្នាំ​នៃ​សម័យ​ Showa។ វិចិត្រករមាន​ចំ​ណូល​ចិត្ត​ចម្លែក ពិការ​ពី​កំ​ណើត រឿង​ស្នេហានៅក្នុងផ្ទាំងគំនូររបស់ Maruo គឺជា​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃរាងកាយអាក្រាត។

សូមមើលស្នាដៃរបស់​វិចិត្រករ កុំ​ភ័យ​ដោយ​សារ​តែ​រូប​ភាព​ទាំង​នេះ។

រូបភាព https://cvltnation.com/nsfw-suehiro-maruos-ero-guro-art/

រូបភាព https://www.lambiek.net/artists/m/maruo.htm

រូបភាព http://monsterbrains.blogspot.com/2011/02/suehiro-maruo.html

មើល​បន្ថែម​នៅទី​នេះ 

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: