តើអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីត្រូវ​គោះ​ត្រឡោកពេលសូត្រធម៌?

តើអ្នកធ្លាប់ទៅវត្តនៅប្រទេសជប៉ុនទេ?

វត្ត​ជានិមិត្តរូបនៃព្រះពុទ្ធសាសនា ប៉ុន្តែ​វត្តនៅ​កន្លែងនីមួយៗ​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​។

មាន​វត្ត​មួយ​ចំនួន​ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ត្រូវ​គោះ​ត្រី​ឈើ។

រូបភាព https://radichubu.jp/yoridori/contents/id=23770

ត្រឡោក​​សូត្រ​ធម៌​នេះធ្វើពីឈើមានរូបដូចត្រី។

មាន​សំ​ណួរ​មួយ​លើក​ឡើងថា តើ​គោះ​ត្រឡោកពេលសូត្រធម៌ដើម្បី​គោល​បំ​ណង​អ្វី​?

ចម្លើយ​មាន​ដូចជា៖

ក. ដើម្បីធ្វើអោយព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទៅ​កាន់​សុខតិភព

ខ. ដើម្បីបង្កើតជាចង្វាក់ភ្លេង

គ. ដើម្បី​បំ​បាត់​ទុក្ខលោកិយ

ឃ. ដើម្បី​កុំ​អោយ​ងងុយដេក

និយាយអញ្ចឹងពេលសូត្រធម៌ធូបត្រូវ​អុជ​ជាប្រចាំ។ ដោយសាររហូតដល់ពេលដែលកើតឡើងវិញ​អ្នក​ស្លាប់​ត្រូវ​បរិភោគផ្សែងធូប។ ប៉ុន្តែក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាអុជធូបដើម្បីបំ​បាត់​ក្លិនមនុស្សស្លាប់ក្នុងពិធីបុណ្យ សព​ផងដែរ។

ត្រឡប់​មក​សំ​ណួរ​វិញ តើ​អ្នក​រកឃើញ​ចម្លើយត្រឹម​ត្រូវ​ហើយ​ឬនៅ?

ចម្លើយគឺ “ឃ” ដើម្បី​កុំ​អោយ​ងងុយដេក។

ចម្លើយ​មើល​ទៅដូចជា​កំ​ប្លែង​តែជាចម្លើយ​ពិត។ ពេលវេលាសូត្រធម៌​មាន​រយៈពេល​យូរ​ ចំណែក​សម្លេង​សូត្រ​ធម៌​​អាច​​នឹងធ្វើអោយអ្នក​​ងងុយ​គេង។ នេះ​ជាមូល​ហេតុ​ត្រឡោក​ពេល​សូត្រ​ធម៌​មាន​រូប​ត្រីបើក​ភ្នែក។

អ្នក​ស្តាប់​ធម៌​ងងុយ​ដេក ចំណែក​អ្នក​សូត្រធម៌​ក៏​ងងុយ​ដេក​ដែរ។ ប្រសិនបើព្រះសង្ឃដេក​លក់​ពេល​សូត្រ​ធម៌​ តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច? នេះ​ជា​មូល​ហេតុ​សម្លេង​គោះអមជាមួយ​នឹង​សម្លេង​ធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយងងុយដេក។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: