គ្មាន​​របាំង​ភាសាទៀត​ទេ – បុគ្គលិកនៅ Tokyo Metro ផ្តល់យោបល់អោយប្រើ​កម្មវិធី​បក​ប្រែ

ឧបសគ្គដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅប្រទេសជប៉ុនគឺភាសា។ ភាគ​ច្រើន​ប្រជាជនជប៉ុន​តិច​ណាស់​ដែលនិយាយភាសាអង់​គ្លេស។

ទោះបីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងធំៗមានការណែនាំជាភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែ​បុគ្គលិក​នៅទី​នោះមិន​ប្រើ​ភាសានេះទេ​។

មានមូលហេតុមួយទៀតអ្នកមិនចេះភាសាជប៉ុន ហើយក៏គ្មានទំនុកចិត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែរ​។

​​ដោយ​សារតែឧបសគ្គភាសាហើយខកខានឳកាសទៅប្រទេសមួយ​ថ្មី តើវាពិតជាខ្ជះខ្ជាយពេកទេ?

ថ្មីៗនេះដើម្បីជួយភ្ញៀវបរទេសបុគ្គលិកនៅ Tokyo Metro ប្រើទូរស័ព្ទមាន​កម្មវិធី​បក​ប្រែ ១២ ភាសា ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវ។ នេះជាកិច្ចសហការរវាង Tokyo Metro និង NTT Cocomo ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបកប្រែរួមមានភាសាដូចជា៖ អង់គ្លេស កូរ៉េ អេស្បាញ ថៃ រុស្ស៊ី -ល- សរុប ១២ ភាសា។ កម្មវិធីបកប្រែ​ទាំងប្រយោគ និង​ពាក្យ​សម្តី​។

រូបភាព https://vimet.tv/videos/966201

នៅក្នុងកម្មវិធីរួមបញ្ចូលពាក្យថេរចំនួន ១៤ ប្រើក្នុងករណីពិសេសដូចជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ អ្នក​ក៏​អាច​​បង្កើតឃ្លាថេរផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ Tokyo Metro បាន​អោយ​ដឹង​ “យើងចង់បង្កើតប្រយោគស្តង់ដារដែលអាចប្រើបាន​ក្នុងស្ថានភាពជាច្រើន”។

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: