ការរចនាក្រដាសប្រាក់យ៉េនថ្មីរបស់ជប៉ុនដាក់​រូប​ឆ្កែ Shiba

នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសការរចនាប្រាក់យ៉េនថ្មីរបស់ជប៉ុន ដែល​គ្រោង​នឹង​ប្រើនៅឆ្នាំ ២០២៤។ និមិត្តសញ្ញាដែលបោះនៅលើក្រដាស​ប្រាក់គឺស្ថានីយ៍តូក្យូ និងរូបគំនូរ Kanagawa ជាគំនូរ Ukiyo-e ដ៏ល្បីរបស់ Hokusai។

ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតចាប់ផ្តើមនិយមក្រដាសប្រាក់ប្លែកៗចេញដោយ 日本柴銀行 (ធនាគារ Shiba ជប៉ុន)។

https://twitter.com/PonkichiM/status/1115535954175881216

នេះគឺជាការរចនាក្រដាសប្រាក់ ១000 យ៉េន។ អ្នកនិពន្ធនៃការរចនានេះជាមួយ​នឹង​ក្រដាស​ប្រាក់  ៥00 យ៉េន។ ក្រដាសប្រាក់ ១000 យ៉េនមាន​រូប​ឆ្កែ Shiba គួរអោយស្រលាញ់។

https://twitter.com/PonkichiM/status/1179328242135814145

ឆ្កែ Shiba ទាំង​ ៥ ក្បាលនៅលើ​ក្រដាសប្រាក់យ៉េនពិតជាគំនិត​ច្នៃប្រឌិតណាស់។

ប្រទេសជប៉ុនគ្មានក្រដាសប្រាក់ ៥០០ យ៉េនទេ។ ក្រដាសប្រាក់ដែលទាប​បំ​ផុតគឺ ១០០០ យ៉េន។ ប៉ុន្តែប្រសិន​បើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចង់ប្តូរប្រាក់ ៥០០ យ៉េនពីកាក់ទៅក្រដាសប្រាក់ក៏ជា​គំ​និត​​ម្យ៉ាង​ដែរ។

ជាការពិតក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះមិន​អាចប្រើផ្លូវការទេ ប៉ុន្តែវាបែរជា​ល្បី ហើយ​មាន​អ្នក​ធ្វើ​តាម។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត Shiba អាច​មើល​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម។

ក្រដាស note រូបក្រដាសប្រាក់ Shiba

បណ្តោងសោរ

កាបូប​ដាក់​តាត

កាបូប​លុយឬកាបូប​ប៊ិច

Case ទូរស័ព្ទ

តើ​អ្នក​គិត​ថា​រូប​ឆ្កែ Shiba គួរតែ​ដាក់​លើក្រដាសប្រាក់របស់ជប៉ុនដែរឬទេ? 

ប្រភព Soranews

Sacchan

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: