ម្ចាស់ និង​ឆ្កែបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកជាមួយ​គ្នា

សត្វឆ្កែអាយុ ១១ ឆ្នាំ និង​ម្ចាស់នៅប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើតកំណត់ត្រា Guinness ពិភពលោកលោតខ្សែរយៈពេល១ នាទី។

លោក Makoto Kumagai និងឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់គាត់ឈ្មោះ Purin បានបំបែកឯតទគ្គកម្មមុនលោតបាន ៥៨ ជុំ។ ឯតទគ្គកម្មថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុង Ito ខេត្ត Shizuoka។

ម្ចាស់ និងឆ្កែមួយគូនេះបង្កើតកំណត់ត្រាលោតដំបូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦។ បន្ទាប់​មក​ពួកគេ​បន្តហាត់ ហើយ​បង្កើត​កំ​ណត់​ត្រាថ្មី។

លោក Makoto Kumagai និងឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់គាត់ឈ្មោះ Purin បានបង្កើតកំណត់ត្រាលោតខ្សែ – Guinness World Records

ម្ចាស់ និងឆ្កែមួយគូនេះហាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែ – Guinness World Records

លោក Kumagai និងឆ្កែ Purin បានបង្កើតកំណត់ត្រាលោតខ្សែ – ប្រភព YouTube

Purin ជាឆ្កែបង្កើតកំណត់ត្រាល្បី​តាំង​ពីឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវបានគេកត់ឈ្មោះក្នុងសៀវភៅ Guinness 2016 ក្នុង ចំ​ណោម​ឆ្កែ​ចាប់បាល់បានច្រើនបំផុត ដោយប្រើជើងក្នុង​រយៈពេល ១ នាទី។ ឆ្កែចាំទីនេះចាប់បាល់ចំនួន ១៤ ដងពី​ម្ចាស់ Makoto។

តាមសៀវភៅកំណត់ត្រា Guinness ឆ្កែ Purin បន្តបំ​បែក​កំ​ណត់​ត្រា ហើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំ​ពឹង​ទុកថានឹងបន្តបំ​បែក​កំ​ណត់​ត្រា។

Purin មានកំណត់ត្រាសត្វឆ្កែដើរលើបាល់ចម្ងាយ ១០ ម៉ែត្រ ក្នុងរយៈពេលលឿនបំផុត ១០.៣៩ វិនាទីនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ ។

Purin ចាប់បាល់

Purin ឈរនៅ​លើ​បាល់

ប្រភព Nguoilaodong

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: