សម្គាល់​សំ​បុត្រ​យន្តហោះមានលេខកូដ SSSS អាច​នឹង​ត្រូវ​បុគ្គលិក​សន្តិសុខ​ឃាត់​ខ្លួន​ត្រួតពិនិត្យ

ថ្មីៗនេះជើងហោះហើរថោកៗជាច្រើនចាប់ផ្តើមដំណើរការក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុន។ 

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះសំបុត្រយន្តហោះជាមួយលេខកូដនេះអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។

កត់សម្គាល់កន្លែងរង្វង់ពណ៌ក្រហមមានលេខកូដ SSSS។

ប្រសិនបើសំបុត្ររបស់អ្នកមានលេខកូដនេះវាមានន័យថាអ្នកជិតឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹង។

ដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយដើរទៅមុខកុំ​ខ្លាច។

SSSS ជាអក្សរកាត់នៃពាក្យ៖ Secondary Security Screening Selection។

មានន័យថាអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខពីរដង។

ដំបូងបុគ្គលិកសន្តិសុខនឹងអញ្ជើញអ្នកទៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយ ហើយពិនិត្យមើលឥវ៉ាន់ និងរបស់​លើ​ខ្លួនអ្នក។ 

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវគេ​ជ្រើស​រើស?

មូល​ហេតុ​ជាក់​លាក់មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ទេ ប៉ុន្តែករណីមួយ​ចំនួន​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាពត្រូវ​គេ​ត្រួ​តពិនិត្យសុវត្ថិភាព ២ ដងរួម​មាន៖

  • អ្នក​ដែលទិញតែសំ​បុត្រ​ទៅ
  • អ្នក​ធ្លាប់​មានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ
  • ទិញសំបុត្រ ហើយហោះភ្លាមនៅថ្ងៃនោះ។

ប្រសិន​បើមិន​រក​ឃើញ​អ្វីប្លែក អ្នក​អាច​ឡើង​យន្តហោះធម្មតា។ ដូច្នេះកុំបារម្ភ។​

ចំ​ពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​លេខកូដនេះ ប្រសិន​បើ​ត្រូវ​បុគ្គលិក​សន្តិសុខឃាត់​ខ្លួន​ពិតជាភ័យ​ខ្លាច។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: