សាលាវិទ្យាល័យទាំង ១០ នៅទីក្រុង Tokyo ​ទទួល​សិស្ស​បរទេស

អ្នកចង់រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យជប៉ុនតែ​មិន​ចេះ​ភាសា ហើយក៏មិន​ដឹង​ធ្វើម៉េចដាក់ពាក្យសុំចូលសាលាទាំងនោះដែរ។ នៅប្រទេសជប៉ុន​មាន​សាលាវិទ្យាល័យទទួលសិស្សបរទេសជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តល់នូវចំណេះដឹង និងវប្បធម៌ពេញលេញរហូតដល់ពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សា។ 

នៅក្នុងសាលាទាំងនេះក្រៅពីថ្នាក់ភាសាបរទេស មេរៀនទាំងអស់ត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាជប៉ុន (មានជំនួយ​ភាសា) សិស្សអាចទទួលបានការអប់រំភាសាជប៉ុនដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាពិធីបុណ្យ​វប្បធម៌របស់​សាលា។ នេះជាបរិយាកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់រស់នៅ រៀនភាសាជប៉ុន និងធ្វើការនៅទីនេះ។

តម្រូវការមូលដ្ឋានសិស្សត្រូវបញ្ចប់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេល ៩ ឆ្នាំនៅប្រទេសជប៉ុនឬនៅបរទេស ត្រូវចុះឈ្មោះអត្រានុកូលដ្ឋានសម្រាប់ជនបរទេស រស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយនៅទីក្រុង Tokyo ក្នុងកំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន ពេលវេលារៀនក្នុង​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ តម្រូវការរបស់សាលាឯកជនសម្រាប់​សិស្សបរទេសភាគ​ច្រើន​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

ជាការពិតសាលារដ្ឋមានតម្លៃថោកជាងសាលាឯកជន។

ខាងក្រោមនេះជាសាលាវិទ្យាល័យល្បីៗក្នុងទីក្រុង Tokyo ដែល​ទទួលសិស្ស​អន្តរជាតិ។

សាលារដ្ឋ

១. វិទ្យាល័យ Kokusai

សាលាវិទ្យាល័យ Kokusai នៅទីក្រុង Tokyo ឬគេហៅថា Kokusai Koko ជាសាលាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមវិទ្យាល័យដែលលេចធ្លោជាងគេទាំង ១០ នៅទីក្រុង Tokyo។ សាលានេះស្ថិតនៅ Komaba សង្កាត់ Meguro ទីក្រុង Tokyo។ សិស្សអាចចុះឈ្មោះចូលរៀននៅខែមេសា និងខែកញ្ញា។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាលាទទួលសិស្សបរទេស ២៥ នាក់ក្នុងខែមេសា និងប្រហែល ៥ នាក់ទៀតនៅខែកញ្ញា។

សាលាបង្រៀនតាម​កម្មវិធីសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុបអន្តរជាតិ (International Baccalaureate Diploma Programme) ភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស។ ថ្នាក់​រៀន​តាម​កម្មវិធី​នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលសិស្សជប៉ុន និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើន ២៥ នាក់។ ចំណុចលេចធ្លោបំផុតរបស់សាលាគឺសិស្ស​បរទេសអាច​ចូលរួម​ថ្នាក់​ពិសេសជាភាសាជប៉ុន (រួមទាំងគណិតវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងភាសា) អាស្រ័យលើកម្រិតរបស់ពួកគេ។ នេះជាសាលា​ទាក់ទាញ​សិស្ស​អន្តរជាតិ​ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

២. វិទ្យាល័យ Asuka

សាលាវិទ្យាល័យ Asuka ស្ថិត​នៅ Oji សង្កាត់ Kita។ ចំនួនគ្រូបង្រៀននៅសាលានេះ​ច្រើនជាង​សាលា​ផ្សេង បែង​ចែក​ជាថ្នាក់​រៀនសាកសម​ទៅ​តាម​កម្រិត​ភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា និងភាសាជប៉ុនរបស់សិស្ស។ ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​ទទួល​សិស្សបរទេស ២០ នាក់ក្នុងខែមេសា និង ៣ នាក់ក្នុងខែកញ្ញា ប៉ុន្តែចំនួនសិស្ស​អន្តរជាតិដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចូលមានរហូតដល់ ១៣០ នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។

៣. វិទ្យាល័យ Fuchu Nishi

សាលាវិទ្យាល័យ Fuchu Nishi ស្ថិត​នៅ Fuchu សង្កាត់ Nisshi ភាគខាងលិចទីក្រុង Tokyo។ សាលាមានថ្នាក់តូចៗជាច្រើនអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់សិស្ស បង្រៀនដោយឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើប។ កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី ១ ផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងមនុស្សជាតិក្នុងឆ្នាំទី ២ ។ Fuchu Nishi មានគោលដៅចំនួន ១៥ សម្រាប់សិស្ស​អន្តរជាតិ។ ពេលវេលាចូលរៀននៅខែមេសា និងខែកញ្ញា។

៤. វិទ្យាល័យ Minami Katsushika

សាលានេះ​ស្ថិត​នៅ Tateishi សង្កាត់ Katsushika ទី​ក្រុង Tokyo ជាទូទៅទទួលសិស្សបរទេស ១៥ នាក់នៅខែមេសា និង ៣ នាក់នៅខែកញ្ញា។ ថ្នាក់​រៀនមាន​សិស្ស​ចាប់ពី ២០-៣០ នាក់ មានមុខវិជ្ជាជាច្រើនចែកជាថ្នាក់គណិតវិទ្យា និងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសស្របតាមសមត្ថភាពរបស់សិស្ស។ សាលា​មាន​រៀប​ចំ​ថ្នាក់​រៀន​បន្ថែមនៅថ្ងៃសៅរ៍។

៥. វិទ្យាល័យ Tagara

សាលាវិទ្យាល័យ Tagara ស្ថិត​នៅ Hikarigaoka សង្កាត់ Nerima, Tagara ទី​ក្រុង​ Tokyo។ សាលាទទួល​សិស្សបរទេស​ចំនួន ២០ នាក់នៅខែមេសា ជាមួយ​នឹង​ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ ៦ និងថ្នាក់វប្បធម៌បរទេសចំនួន ១៤ ថ្នាក់។ នៅខែកញ្ញាសាលាបើក​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ ១ និងថ្នាក់វប្បធម៌បរទេសចំនួន ២ ថ្នាក់សម្រាប់​សិស្ស​អន្តរ​ជាតិ។ ក្រៅពីនេះឆ្នាំទី ៣ សាលាក៏បង្រៀនវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនផងដែរ។

៦. វិទ្យាល័យ Takenodai

សាលានេះស្ថិត​នៅ Higashi – Nippori សង្កាត់ Arakawa ជារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលសិស្សបរទេសចំនួន ១៨ នាក់​រយៈពេល ២ ដង។ សាលាមានថ្នាក់បង្រៀនបន្ថែមនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងអំឡុងពេលវិស្សមកាល។ ក្រៅពីនេះសាលាមានបន្ទប់សិក្សាសម្រាប់​សិស្ស។

សាលាឯកជន

៧. វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Kanto

សាលាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Kanto គឺជាវិទ្យាល័យឯកជនស្ថិត​នៅ Shinjuku ទី​ក្រុង Tokyo។ សាលាបង្រៀនតាមកម្មវិធីចំនួន ៣ គឺការអប់រំទូទៅ ភាសាបរទេស និងសិល្បៈសំដែង។ សិស្ស​បរទេសត្រូវបានទទួល​ចូល​ថ្នាក់​វប្បធម៌​ជប៉ុនតាម​កម្មវិធីអប់រំទូ​ទៅ។ 

៨. វិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកាតូលិក

សាលានេះស្ថិត​នៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកាតូលិក (ICU) ភាគខាងលិចទីក្រុង Koganei, Tokyo។ នេះគឺជាសាលាឯកជនឈានមុខគេនៅប្រទេសជប៉ុនមានសិស្សបរទេសជាង ៦៥%។ មុខវិជ្ជាទាំងអស់ត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាជប៉ុន មិនរាប់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាដែលបង្រៀនដោយគ្រូជនជាតិអង់គ្លេស។ 

៩. វិទ្យា​ស្ថាន Keika

វិជ្ជាស្ថានស្ថិត​នៅ Hakusan សង្កាត់ Bunkyo ទី​ក្រុង Tokyo រួមទាំងអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យមធ្យមសិក្សាប្រុស អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យមធ្យមសិក្សាស្រី។

១០. វិទ្យាល័យ Otsuma Tama

នេះជាសាលាឯកជនស្ថិត​នៅទី​ក្រុង Tama ភាគខាងលិចទីក្រុង Tokyo ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានគោលដៅតិច​តួច​សម្រាប់​សិស្ស​បរទេស។ សាលាផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសិក្សាជាមូលដ្ឋាន ក្នុង​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយផ្តោតលើការត្រៀមប្រលងនៅមហាវិទ្យាល័យ។

ប្រភព https://savvytokyo.com/10-japanese-high-schools-accept-foreign-students/

Haku

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: