ចំណាត់​ថ្នាក់កី​ឡាចំ​បាប់ Sumo

នៅសម័យ Heian កាលពី ៨០០ ឆ្នាំមុន Sumo គឺជាពិធីនៃពិធីបុណ្យបន់​ស្រន់សុំ​ការប្រមូលផលកសិផល។

Sumo ក្នុងកំឡុងពេលសង្រ្គាមរដ្ឋកាលពី ៥០០ ឆ្នាំមុនបានជំនួសការប្រកួតដណ្តើមជើងឯករបស់ Samurai ហើយ​ប្តូរទៅជាកីឡាដែល​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុងយុគសម័យ Eido កាលពី ៣០០ ឆ្នាំមុន។

រូបភាព http://mentalfloss.com/article/22085/

កី​ឡាករចំបាប់ Sumo នៅ​លើ​ខ្លួន​មាន​​ខ្សែ​ក្រវាត់មួយដែល​គេ​ហៅ​ថា Mawashi ហើយ​កីឡាករត្រូវ​រត់​ចូល​គូរ​ប្រកួត។

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃ​រាង​កាយ​ក្រៅពីជើងរបស់កី​ឡាករចំបាប់ Sumo ប៉ះដីនឹងចាញ់។​

កី​ឡាករចំបាប់ Sumo ​ចាញ់ប្រសិនបើចេញពីរង្វង់ (កន្លែងប្រកួត – dohyou)។

ដើម្បីរុញគូប្រកួត​ចេញ​ពី​រង្វង់​ទម្ងន់រាងកាយគឺជាគុណសម្បត្តិ។

ដូច្នេះកី​ឡាករចំបាប់ Sumo ពិតជាធាត់ណាស់ព្រោះពួកគេបរិភោគបាយច្រើន។

ដើមឡើយកី​ឡា​ Sumo ជាពិធីបុណ្យ បន្ទាប់​មក​ក្លាយទៅជាសង្វៀនចំ​បាប់​។

រូបភាព http://www.avparker.com/2012/05/20/sumo/

ស្ត្រីមិនត្រូវអនុញ្ញាតអោយចូលរួមក្នុងសង្វៀនទេ។

នៅឯពហុកីឡាដ្ឋានកីឡាក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានសង្វៀនធំមួយ​ កន្លែង​នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃ Sumo ដូច្នេះ​ស្រ្តីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយឡើងទេ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ២០០៧ មាន​ភ្ញៀវ​ស្រី​ម្នាក់​រត់​ឡើង។

សង្វៀនសាលកីឡានេះមិនដែលមានករណីស្ត្រីឡើងសង្វៀនបែប​នេះឡើយ។

ការប្រកួតជម្រុះ Sumo រៀបចំធ្វើ​ឡើង​ ៦ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការប្រកួតម្តង​ធ្វើឡើងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ហើយការប្រកួតម្តង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ មនុស្ស​ម្នាក់ឈ្នះជាមួយ​នឹងកំណត់ត្រា ១៥ ថ្ងៃ។

ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​របស់​កី​ឡា​ករចំ​បាប់ Sumo

  • Yokozuna (横綱) : កម្រិត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​។ Ozeki គឺជានាម។ មានក្រុមប្រឹក្សា Sumo ត្រូវបានតែងតាំងដោយសមាគមជប៉ុន ហើយ​ដំ​ឡើង​ឋានៈ Ozeki ទៅជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត។
  • Ozeki (大関) : ជាចំ​ណាត់​ថ្នាក់​នៃ​កី​ឡា​ករ Sekiwake ធ្លាប់​ឈ្នះ​ការ​ប្រកួត​ប្រហែល ៣៣ ដងឬឈ្នះរដូវកាល ៣ លើកជាប់ៗគ្នា។

ក្នុងករណីមានការប្រកួតពីរជាប់គ្នា Ozeki មាន​ចំនួន​ឈ្នះ​តិចនឹងបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់ ហើយត្រលប់ទៅជាចំណាត់ថ្នាក់ Sekiwake វិញ។ មុនពេលមានចំណាត់ថ្នាក់ Okozuna ចំណាត់ថ្នាក់ Ozeki គឺជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង Sumo។

  • Sekiwake (関脇) : គឺជាចំណាត់ថ្នាក់របស់កី​ឡាករ  Komusubi ជាអ្នក​ឈ្នះការប្រកួតបន្តបន្ទាប់ច្រើនជាងចំនួនចាញ់នៅក្នុងរដូវនីមួយៗឬមាន​រដូវ​កាលឈ្នះ​ច្រើន (ជាទូទៅ​ឈ្នះ ១០ ដងឡើងទៅ)។

ប្រសិនបើ Sekiwake ​ក្នុង​រដូវ​កាល​ចំនួន​ឈ្នះ​តិចជាង​ចាញ់ កី​ឡាករ​នឹង​បាត់ចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ទៅជា Komusubi។

  • Komusubi (小結) : គឺជាចំណាត់ថ្នាក់កី​ឡាករ Maegashira ដែល​ឈ្នះ ១០ ទៅ ១១ លើកឬឈ្នះ​កី​ឡាករមាន​ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់​ជាងខ្លួន។

Ozeki, Sekiwake និង Komusubi បង្កើតជាក្រុមកី​ឡាករ Sanyaku (三役)។

  • Maegashira : ជាចំណាត់ថ្នាក់ទាប​បំ​ផុតក្នុងចំណោមកី​ឡាករ ៥ ចំណាត់ថ្នាក់ Makuuchi (幕内) (ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់​ជាងគេបំ​ផុត​គឺ Yokozuna និង ចំណាត់ថ្នាក់ Sanyaku)។

កី​ឡាករ​ក្នុង​ក្រុម Makuuchi ប្រកួត​ដាច់ពីគ្នា ១៥ ការប្រកួត។ យោងទៅតាមច្បាប់របស់សមាគម Sumo ជប៉ុនឆ្នាំ ២០០៤ ក្រុម Makuuchi មាន​កី​ឡាករត្រឹម​តែ ៤២ នាក់។

  • Juryo : គឺជាចំណាត់ថ្នាក់របស់កី​ឡាករដែលមិនទាន់ចូលក្រុម Makuuchi។ កី​ឡាករ Juryo ត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចូលរួមក្នុងការប្រកួតអាជីព ១៥ ការប្រកួត ប៉ុន្តែត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុមពួក​គេ។

ក្នុងករណីកី​ឡាករម្នាក់​ក្នុង​ក្រុម Makuuchi របួស​ត្រូវ​ផ្អាកការប្រកួត កី​ឡាករ Juryo​ ដែល​ឆ្នើមបំ​ផុតអាច​ឡើង​ប្រកួតជាមួ​យ​ក្រុម Makuuchi។ ចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាង​កម្រិត​ Juryo មានតែអ្នកកំពុងរៀន Sumo ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិន​បើ​នៅ​តែ​ចាញ់នឹងបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់។

ដោយសារ Yokozuna ជាអ្នក​ដែលពូកែជាងគេ ដូច្នេះ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់មិន​ធ្លាក់​នោះ​ទេ។

ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើ Yokozuna ចេះ​តែ​ចាញ់មានវិន័យតឹងរឹងត្រូវបញ្ឈប់ការ​ប្រកួត។ 

ប្រាក់ខែរបស់ Yokozuna ជាង ២០.០០០ ដុល្លា/ខែ។ បន្ទាប់មកត្រូវតំឡើងប្រាក់ខែ។

តើកី​ឡាករ Sumo ធ្វើ​របៀប​ណាដើម្បី​បង្កើន​ទម្ងន់?

កុំយល់ច្រឡំថាកី​ឡាករចំ​បាប់ Sumo ​គ្រាន់​តែ​ធាត់ប៉ុណ្ណោះ ​ត្រូវ​មាន​កម្លាំង​ផង​ដែរ។ មិនត្រឹមតែសាច់ដុំរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានសាច់ដុំពោះទៀត។

ទាំង​នេះ​ខុស​ពី​មនុស្ស​ធាត់​ធម្មតា។

រូបភាព http://www.avparker.com/2012/05/20/sumo/

១. សកម្មភាព​មុន​ពេល​ទទួល​ទាន​អាហារ

កី​ឡាករ Sumo បន្ទាប់ពីភ្ញាក់មិនទទួល​ទាន​អាហារភ្លាមៗទេ។

ក្រោយពេល​ហ្វឹក​ហាត់ទើបញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក ប្រសិន​បើ​ញ៉ាំអាហារពេល​ព្រឹកនឹ​ងមិន​ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទេ។ 

២. ញ៉ាំ ២ ដង​ក្នុង​ ១ ថ្ងៃ

ប្រសិនបើចំនួន​ទទួលទាន​អាហារ​តិចការ​ស្រូប​សារធាតុ​ចិញ្ចឹមនឹង​​កើន​ឡើង។

ដូច្នេះ​មិន​អាច​ទទួលទាន​អាហារ​ ៣ ពេលទេ។

ប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំច្រើនថាមពលមិន​អាចរំ​លាយ ហើយ​ធាត់​ដោយ​សារតែ​ឡើង​ខ្លាញ់។

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​វិធី​នេះដើម្បីសម្រកទម្ងន់។​

ចំនុចសំ​ខាន់ ៣ ​យ៉ាងគឺ៖

  • ក្រោយពេលក្រោកពីគេងញ៉ាំភ្លាម
  • ទទួលទានអាហារ ៣ ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ
  • មិនបរិភោគមុនពេលចូលគេង
  • មិនបរិភោគ​ច្រើន​ក្នុង​ពេលតែមួយ។

មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​យល់​ថាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើរឿងទាំងនេះងាយ​នឹង​សម្រកទម្ងន់។

Mai Tram

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: