អត្រាមនុស្សចាស់​នៅជប៉ុន​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើសដើម្បី​ចូលគុកកាន់តែ​កើន​ឡើង

ចំនួន​ប្រជាជនជប៉ុនប្រមាណ ១២០ លាននាក់ក្នុងនោះមាន​ ២៦% មនុស្សអាយុលើសពី ៦៥ ឆ្នាំ។ អត្រាកំ​ណើត​កាន់តែ​ទាប ចំនួន​មនុស្ស​ចាស់កាន់​តែ​កើន​ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចំនួន ២៦% ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាករណ៍ថា​នឹង​កើន​ឡើង ៤០% ក្នុង​ឆ្នាំ ២០៦០។

ស្ថានភាពនេះដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងសុខមាលភាពសង្គមលើហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនាពេលអនាគត។ 

នៅប្រទេសជប៉ុនមានរបបប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍ដែលហៅថា Nenkin។ ចំពោះ​របប​នេះ​បុគ្គលិក​អាច​សន្សំ​ប្រាក់សម្រាប់​ពេល​ចាស់​ទៅ។ ប្រាក់នេះត្រូវប្រគល់ជូនវិញនៅពេលបុគ្គលិក​ចូលនិវត្តន៍ ដូច្នេះមនុស្សចាស់ជាច្រើនអាចរស់នៅដោយមិនបារម្ភអំពីប្រាក់។

ប៉ុន្តែសូម្បីតែរបបចូលនិវត្តន៍ក៏កំពុងតែមាន​បញ្ហា​ដោយ​សារ​ចំ​នួន​មនុស្ស​ចាស់កើន​ឡើងខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស ជប៉ុន។ របប​នេះ​ដំ​ណើរ​ការ​តាម​រយៈមនុស្ស​ដែល​កំ​ពុង​ធ្វើ​ការ​បង់​ប្រាក់​ Nenkin ចំណាយសម្រាប់មនុស្សដែលចូល​និវត្តន៍។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះចំនួនយុវវ័យបដិសេធមិនព្រមបង់ប្រាក់ Nenkin កើន​ឡើង​។

បញ្ហានេះបាន​ក្លាយទៅជាផលវិបាកនៃសង្គមជប៉ុនពេលដែលចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មជន​ល្មើសជាមនុស្សចាស់កំពុង​​តែ​កើនឡើង។ ក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំកន្លងទៅកើនឡើង ៤ ដងប្រមាណ ១៨,៨% ជនល្មើសជាមនុស្ស​ចាស់។ មូលហេតុប្រព្រឹត្តបទល្មើស​មិនមែនដោយសារប្រាក់ទេតែដោយសារពួកគេចង់ចូលគុក។

រូបភាព https://www.bbc.com/japanese/47453931

ពន្ធនាគារមិនតម្រូវ​អោយ​ជួល​ផ្ទះ និង​ផ្តល់អាហារឥតគិតថ្លៃ។ ពេលចាំបាច់ពួកគេអាចទទួលបានជំនួយផ្នែកសុខភាពផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹង​នេះទោះបីជាប់ពន្ធនាគារមនុស្សចាស់នៅតែទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ ដូច្នេះ​អាច​សន្សំ​ប្រាក់​បាន។

ស្ថាន​ភាព​នេះ​ធ្វើ​អោយករណី​ប្រព្រឹត្តបទល្មើស​ឡើងវិញកើន​ឡើង។ មនុស្ស​ចាស់​ជាច្រើន​មាន​កំ​ហុស​តិចតួច បន្ទាប់ពីត្រូវលើកលែងទោសនឹង​ប្រព្រឹត្តបទល្មើស​ឡើង​វិញដើម្បីចូលគុក។ ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​យល់​ថារយៈពេល​ជាប់​គុក​ខ្លី ដូច្នេះមានចេតនាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ដើម្បីបន្ថែមរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារ។ លទ្ធផលបណ្តាល​អោយសន្តិសុខប្រទេសជប៉ុនត្រូវគំរាមកំហែង។

មូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើអោយពន្ធនាគារក្លាយទៅជាផ្ទះរបស់មនុស្សចាស់គឺពន្ធ។ អ្នកដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបង់ពន្ធត្រឹមតែ ៣,៨ លានយ៉េនក្នុងមួយឆ្នាំ ចំណែក​អ្នក​​ដែល​មិន​ជាប់​គុកបន្ថែមថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សចាស់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវបង់គឺ ៤,២ លានយ៉េន។ ការសន្សំប្រាក់តាមរបៀបនេះដូចជាចំណាយ​ប្រាក់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែលំបាក។

រូបភាព https://www.bbc.com/japanese/47453931

ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តករណីអាក្រក់បំផុតគឺប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់ក្លាយជាជនរងគ្រោះ។ មាន​មតិយល់​ថាគួរតែ​សាងសង់កន្លែង​ស្នាក់​នៅផ្តល់​សេវាសុខ​ភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលចង់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ។

របបដែលសន្យាថាមនុស្ស​ចាស់រស់នៅ​ក្នុង​​ភាព​រីក​រាយ​ និងសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនបានដួលរលំ។ តើអនាគតនៃប្រទេសនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: