ជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០ ជាប្រទេសដែល​មានប្រជាជនច្រើនជាងគេ

ខាង​ក្រោម​ជា​បណ្ដា​ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែល​មាន​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក៖

១. ប្រទេស​ចិន៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ១,៣ ប៊ីលាន​នាក់៕

២. ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជាង ១,២ ប៊ីលាន​នាក់។

៣. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ៣២៤ លាន​នាក់។

៤. ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជាង ២៥៤ លាន​នាក់។

៥. ប្រទេស​ប្រេស៊ីល៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ២០៦ លាន​នាក់។

៦. ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ១៩៤ លាន​នាក់។

៧. ប្រទេស​នីហ្សេរីយ៉ា៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ១៨៧ លាន​នាក់។

៨. ប្រទេស​បង់ក្លាដេស៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជាង ១៦០ លាន​នាក់។

៩. ប្រទេស​រុស្ស៊ី៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជាង ១៤៦ លាន​នាក់។

១០. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ មាន​ចំនួន​ប្រជាជន​ជិត ១២៧ លាន​នាក់។

Naing Seiha

ប្រភព: WorldAtlas

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: