សំ​ណួរ Yes/No ក្នុង​ភាសា​ជប៉ុន​ហាក់​ដូចជា​ងាយ​ស្រួល​ប៉ុន្តែ​ក៍​ពិបាក

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ត្រូវ “វង្វេង” នៅ​ក្នុង​ការបកស្រាយ​ អត្តន័យ​នៃ​ឃ្លា​អង់គ្លេសដែរឬទេ? ល្បី​ជាមួយ​នឹ​ងការ​និយាយ​ជ្រាល​ជ្រៅ ជន​ជាតិ​ជប៉ុនជាច្រើន​ដង​បាន​ធ្វើ​អោយ​ជន​បរទេស​ “ភ្ញាក់​ផ្អើរ​” ពី​ព្រោះ​តែ​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ណា​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។

ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជាឧ​ទាហរណ៍​មួយ​ចំនួន​។

あなたは私のことが好きではないですよね?

You don’t like me, do you?

អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត​ខ្ញុំ​មែន​ដែរទេ?​

ជាមួយ​នឹង​សំ​ណួរ Yes/No នេះ​តើ​អ្នក​នឹង​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ណា?

ឧទាហេណ៍​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​បុរស​ម្នាក់/នារី​ម្នាក់នោះ​ចម្លើយ​ថា​ត្រូវ​គឺ いいえ」

ការ​តប​មក​វិញ 好きではないですよね?」- ​ – មិន​ចូល​ចិត្ត​មែន​ដែរ​ឬទេ?

គឺជា​វិធី​ដែល​សួរ​មិន​សូវ​ជា​ល្អ​នោះ​ទេ។

ជា​ពិសេស​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ Yes/No Question មាន​សំ​ណួរ​ខ្លះ​អវិជ្ជមាន​ នោះ​ចម្លើយ​ក៍​អវិជ្ជមាន​ហើយ​បង្ខំ​អោយ​ត្រូវ​និយាយ​បញ្ជ្រាស​មក​វិញជាមួយ​នឹង​សំណួរ។ មាន​ន័យ​ថា​ប្រសិន​បើ​ចង់​បញ្ជាក់ (សំ​ណួរ) នោះ​ត្រូវ​ឆ្លើយ​ ភាសាជប៉ុន​​ ចំ​ណែក​អវិជ្ជមាន​នោះ​ឆ្លើយ「はい」

កន្លែង​នេះ​ប្រសិន​បើ​ចង់​និយាយ​ “មិន​មែន ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​” នោះ​អាច​ឆ្លើយ​「いいえ」​។

ប្រសិន​បើ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វិធី​សួរ​ដូចជា​ងាយ​ស្រួល​ជាង។

 あなたは私のことが嫌いですよね?

You hate me, don’t you?

អ្នក​ស្អប់​ខ្ញុំ​មែន​ដែរ​ទេ?

ពេល​នេះ ចម្លេើយ​ពិត​ជា​ងាយ​ស្រួល​។ ភាសាជប៉ុន​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្អប់ និង ភាសាជប៉ុន​ ប្រសិន​បើ​មិន​ចូល​ចិត្ត​។

ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឃ្លា​ទៅ​ជា​បដិសេធនោះ​ឃ្លា​មាន​ន័យ​សង្កត់​ធ្ងន់ សូម្បី​តែ​ការ​បកស្រាយ​ឃ្លា​ក៍​កាន់​តែ​ស្មុគ​ស្មាញ​ថែម ហេតុ​នេះ​សូម​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​លើក​ចម្លើយ។

ក្រៅ​ពី​នេះ​ចំ​នុច​ដែល​ត្រូវ​ចាប់​អារម្ម​ណ៍​នៅ​ពេ​ល​ដែល​ឆ្លើយ​ជា​ភាសាអង់គ្លេសនោះ​គឺ​ការ​តម្រាម​ចម្លើយ​បញ្រ្ជាស​មក​វិញ​ជា​មួយ​នឹង​ភាសាជប៉ុនទាំង​ស្រុង​។

You don’t like me, do you?

  • Yes, I do -> ត្រូវ​ ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត
  • No, I do -> ទេ ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​

នៅ​ក្នុង​ភាសាមួយ​ចំ​នួន​នៅ​ក្នុង​សំ​ណួរ​ដំ​បូង​ហើយ​ថែម​ទាំង​មាន​ករណី​ងាយ​យល់​ច្រ​ឡំ​មួយ​ទៀត។

អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត​ខ្ញុំ​មែន​ដែរទេ?

  • ប្រសិន​បើ​ឆ្លើយ “ត្រូវ” នោះ​ន័​យ​របស់​អ្ន​ក​និយាយ​គឺ “មិន​ចូល​ចិត្ត”
  • ប្រសិន​បើ​ឆ្លើយ “ទេ” នោះ​ន័​យ​របស់​អ្ន​ក​និយាយនៅ​តែ “មិន​ចូល​ចិត្ត”
  • មាន​តែ​ពេល​ឆ្លើយ​ថា “មិន​មែន​” នោះ​ចម្លើយ​មាន​ន័យ​បដិសេធ “មិន​មែន​មិន​ចូល​ចិត្ត​” (អាច​ជា​ចូល​ចិត្ត ​ឬធម្ម​តា)

ចុង​បញ្ចប់…

 この話、あなたは理解できないですよね?

សរុប​សេចក្តី​មក​ អ្នកមិន​យល់​នូវ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​និយាយ​មែន​ទេ?

ជាមួយ​នឹង​សំ​ណួរ​នេះអ្នក​នឹង​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ណា?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: