ស្រួល​តែ​ពិ​បាក​ក្នុង​ការ​បែង​ចែក Gomen nasai និង Sumimasen

នៅ​ក្នុង​អត្ត​បទ​មួយ​ Japo បាន​ណែ​នាំ​ទៅ​ដល់​លោក​អ្នក​នូវ​ វិធីសាស្រ្ត​និយាយពាក្យ​សូម​ទោសដែល​និយម​នៅ​ក្នុង​ជីវភាពជន​ជាតិ​ជប៉ុន (សូម​មើលនៅ​ទី​នេះ)។ ហើយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ជាង ២០​ វិធីនោះ Sumimasen និង Gomen nasai គឺជា​វិធី​និយាយ​ដែលនិយមបំផុត ដោយ​សារអ្នក​រៀន​ភាសាជប៉ុ​នគ្រប់​កម្រិត​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​រៀន។

រូប​ភាព : http://nihongo-box.com/243/

ការ​សម្តែង​នូវ​អារម្មណ៍​សោក​ស្តាយ​នៃ​អ្នក​និយាយ​ទៅ​កាន់អ្នក​ដែល​ស្តាប់ប៉ុន្តែអ្វី​ជា​ចំនុច​មូល​ដ្ឋាន​ដែល​ខុសគ្នា? ហើយ​ស្ថា​នភាពប្រើ​ប្រាស់​ចែក​ជាយ៉ាង​ណា?

នោះ​គឺ​ជា​សំ​ណួរ​ដែល​មិន​ងាយ​ស្រួល​ រហូត​ដល់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ជាច្រើនក៍​មិន​អាច​បែង​ចែក​បាន​។

ហេតុ​នេះ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ TV មាន​ឈ្មោះ “ចំ​នុច​ខុសគ្នា​គឺ​អ្វី​?” (ភាសាជប៉ុន) អ្នក​ភាសាវិទូ​ម្នាក់​បាន​ដោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល សំណួរ​នេះដោយ​វិធី​វិភាគ Kanji។

រូប​ភាព : http://datenshiecd.blogspot.com

Gomen nasai

Go ៖ វិធី​និយាយ​ដោយ​ការ​គោរព

yurushinasai៖ លើក​លែង​អោយ​ខ្ញុំ (អាចជា​បញ្ជា​)

អត្តន័យ៖ សូម​ទោស​គឺ​ជា​ការ​ស្រេចដូច្នេះ​យើ​ង​អាចបញ្ចប់​បាន

ករណី​ដែល​ប្រើ៖ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចប់​ការ​សន្ទនា​ ហើយ​អ្នក​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​សូម​ទោសក៍​មិន​ចាប់​កំហុស​អ្វី​បន្ថែម​។

ឧទាហរណ៍៖

អ្នក​ប្រញាប់​ប្រញាល់រថ​ទៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ហើយ​ចៃ​ដន្យ​ប៉ះ​ចំ​អ្នក​ដែល​ដើរ​ផ្លូវ​បញ្ជ្រាស​ជាមួយ​អ្នក​។ អ្នក​ងាក​មក​វិញ​ហើយ​សួរ​៖

“បង​ស្រី​មាន​កើត​អី​ទេ?”

“ខ្ញុំ​មិន​អី​ទេ” – អ្នក​ដែល​ត្រូវ​គេ​ប៉ះ​ឆ្លើយ

“ដូចនេះ​អ្នក​អាច​បញ្ចប់​ដោយ​ពាក្យ​សូម​ទោស​” ៖ “Gomen nasai” ហើយ​បន្ត​ធ្វើ​ដំ​ណើរ។

បន្ថែម​ពី​នេះ Gomen គឺ​ជា​វិធី​និយាយ​កាត់​របស់​ Gomen nasai ភាព​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ក៍​មិន​សូវ​ជា​មាន​ប៉ុន្មាន​ហេតុ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ប្រើ​សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ស្គាល់​គ្នា​ ឬ​ក៍​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​គ្រួ​សារ។

រូប​ភាព : http://yossense.com/sumimasen/

Sumimasen (済みません)

済む(sumu) : បញ្ចប់

済みません=終わりません(owarimasen) : មិន​បញ្ចប់

អត្តន័យ៖ មិន​អាចបញ្ចប់​នៅ​ទី​នេះ បន្ទាប់​មក​នឹង​បន្ត​សកម្ម​ភាព

ករណី​ដែល​ប្រើ៖ ពេល​អ្នក​ដែល​មាន​កំ​ហុស​សម្តែង​នូវ​អារម្មណ៍ ចង់​ជួយ ឬក៍​ផ្តល់​សំ​ណង​ទៅ​អោយ​អ្នក​ដែល​រង​គ្រោះ/អ្នក​ដែល​បាន​សូម​ទោស។

ឧទាហរណ៍៖

អ្នក​ប្រញាប់​ប្រញាល់រត់​ទៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ហើយ​ចៃ​ដន្យ​ប៉ះ​ចំ​អ្នក​ដែល​ដើរ​ផ្លូវ​បញ្ជ្រាស​ជាមួយ​អ្នក​។ អ្នក​ងាក​មក​វិញ​ហើយ​សួរ​៖

“បង​ស្រី​មាន​កើត​អី​ទេ?”

“គ្មាន​អ្វី​ទើប​ចម្លែក បែក​ពង​មាន់​អស់​ហើយ” –  អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ប៉ះ​បាន​ឆ្លើយ។

ពេល​នេះ ដោយ​សារ​តែ​មាន​ការ​ខូច​ខាតហេតុនេះ​អ្នក​មិន​អាច ​បញ្ចប់​ការ​សន្ទនា​ហើយ​ចាក​ចេញ​ទៅប៉ុន្តែអ្នក​ត្រូវ​សួរ​ពី​លុយ​ដែល​ត្រូវ​សង… នៅ​ពេល​នេះ​កុំ​ភ្លេច​ពាក្យ “Sumimasen”

កំណត់​សម្គាល់៖

  • មនុស្ស​ប្រុស​ថែម​ទាំង​ប្រើ “Suman” ជំ​នួស​អោយ Sumimasen ពេល​ដែលជា​មនុស្ស​ស្គាល់​គ្នា​។
  • Suimasen គឺជា​ពាក្យ​របស់​ Sumimasen។
  • Sumimasen (Suimasen) គឺ​វា​ស្មើ​នឹង​ “Excuse me – សូម​ទោស​អោយ​ខ្ញុំ​សុំ​សួរ…” ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ការ​សន្ទនា។

រូប​ភាព : http://www.oishikerya.com/entry

ជាពិសេស ក្រៅ​ពី​វិធី​​និយាយ​សូម​ទោស​ទាំង​ពីរខាង​លើ។ នៅ​មាន​វិធីនិយាយ​សម្តែង​អារម្មណ៍​ដឹង​ពី​កំ​ហុស​ខ្លាំង។ នោះ​គឺ៖

Moushiwake arimasen (申し訳ありません)

申す(Mousu) ៖ និយាយ

申し訳ありません: ខ្ញុំ​មិន​មាន​អ្វី​​ត្រូវ​និយាយ​

អត្តន័យ៖ ទទួល​ស្គាល់​កុំ​ហុស​គឺ​ជា​របស់​ខ្លួន​ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​វិធី​ណា​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ។

ឧទាហរណ៍៖

អ្នក​ប្រញាប់​ប្រញាល់រត់ទៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ហើយ​ចៃ​ដន្យ​ប៉ះ​ចំ​អ្នក​ដែល​ដើរ​ផ្លូវ​បញ្ជ្រាស​ជាមួយ​អ្នក​។ អ្នក​ងាក​មក​វិញ​ហើយ​សួរ​៖

“បង​ស្រី​មាន​កើត​អី​ទេ?”

ម្នាក់​នោះ​មិន​និយាយ​អ្វីតែ​បែរ​ទៅ​មើល​ជំុវិញ។ តាម​ពិត​គាត់​កំ​ពុង​រក​ចិញ្ចៀនរៀប​ការ។

ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​នេះចិញ្ចៀនរៀប​ការគឺ​ជា​វត្ថុ​ដែល​គ្មាន​អ្វី​អាច​ជំនួស​បាន។ កំហុស​ទាំង​អស់​ស្ថិត​នៅ​លើ​អ្នក​ ហើយ​អ្នក​ក៍​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ស្រោច​ស្រង់​កំហុស​ក៍​ដូច​ជា​បក​ស្រាយ​ដែរ។ អ្នក​និយាយ “Moushiwake arimasen”!

ក្រៅ​ពី​នេះ Moushiwake arimasen តែង​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង Email ឬក៍​ទំ​នាក់​ទំ​នង​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន។

រូប​ភាព : http://aminoapps.com/

ប្រសិន​បើ​ប្រៀប​ធៀមកម្រិ​ត​ដឹង​កំហុស​នៃ​វិធី​និយាយ​ដែល​ទាប​បំ​ផុត​គឺ​ Gomen nasai, បន្ទាប់​មក​ដល់ Sumimasen ហើយខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ Moushiwake arimasen។

អនុវត្ត​ជារើយៗនៃ​វិធី​និយាយ​ទាំង​ពីរ Gomen nasai និង Sumimasen ដើម្បី “បង្ហាញ” នូវ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​ និង​ត្រូវ​ស្ថាន​ភាព។ ជូន​ពរ​អោយ​អ្នក​ទាំង​អស់​មាន​សំ​ណាង​ល្អ!

ប្រភព ៖この差って何ですか?

Chee

មើលបន្ថែម: