ក្តីសុបិន្តនៃការសិក្សានៅបរទេសគឺកាន់តែជិតជាងពេលមុនជា មួយនិង​ការ​ប្រឹក្សា​ព័ត៌មាន​របស់​ COMPASS

ណែនាំអំពីផ្នែក​ព័ត៌មាននៃការសិក្សានៅបរទេស COMPASS

ផ្នែក​ព័ត៌មាននៃការសិក្សានៅបរទេស COMPASS ត្រូវ​បាន​គ្រប់​ គ្រង​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (TNHH) Lots ជាក្រុម ហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយការផ្គត់​ផ្គង់​ព័ត៌មានអំពី​ការ​សិក្សា​ និង​ធ្វើ​ ការសម្រាប់​និស្សិត​តាម​រយៈ Website ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់​ COMPASS ទស្សនាវដ្ឋី​អេឡិច ត្រូនិក ព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយសង្គម។

ជាមួយបេសកកម្ម “នាំ​មក​នូវ​ឳកាស​ជ្រើស​រើស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ សម្រាប់និស្សិត​​” ពួក​យើង​បាន​ និង​កំពុង​បន្ត​ផ្គត់​ផ្គង់​សម្រាប់​អ្នកអំពី ព័ត៌​មាន​​សិក្សានៅប្រទេស​ជប៉ុន​ដូច​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ភារកិច្ច​របស់​ពួក​យើង​។

ក្តីសុបិន្តនៃការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនបាន​ខិត​មក​ជិត​ហើយ​

មិត្ត​និស្សិត​ជា​ច្រើន​មាន​បំណង​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេសដែល​ត្រូវ​បាន​អោយ​ឈ្មោះ​ថា​ “ព្រះ​អាទិត្យ​រះ” សូម​រួម​ជា​មួយ​ COMPASS ដើម្បីតម្រង់ទិសដៅពីថ្ងៃនេះទៅ។ COMPASS តែង​តែ​ប្រមូល​ព័ត៌​ មាន​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​សិក្ស​នៅ​បរទេស​ក៏​ដូច​ជា​ព័ត៌​មាន​អាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុនដែល​ពួក​ យើងបាន​ទំនាក់​ទំ​នង ដើម្បី​អ្នក​អា​ច​ជ្រើស​រើស​នូវ​សាកលវិទ្យាល័យ ដែលសាក​សម​ជា​មួយ​និង​អ្នកបំផុត​។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​រើស​ផ្នែក​ព័ត៌​មាន​សិក្សា​នៅ​បរទេសរបស់ COMPASS វាជាកន្លែងដើម្បីសម្រេច​បានក្តីសុបិន្តនៃការសិក្សានៅ​ បរទេស ពួក​យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​ក្តីសុបិន្តនោះ​និង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ការ​ពិត។

នៅផ្នែក​ព័ត៌មាននៃការសិក្សានៅបរទេស COMPASS ពួក​យើង ​និងណែ​នាំ​អំពី​សាកលវិទ្យាល័យនៅជប៉ុន​ក៏​ដូច​ជា​ប្រឹក្សា​អំពី​ការ​ សិក្សា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ ពួក​យើង​និង​បើក​វគ្គ ​សិក្សាភាសា​ជប៉ុន​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ ​សិស្ស​និស្សិត​។ នៅ​ទី​នេះ ពួកយើង​មាន​ព័ត៌មាន​ជា​ច្រើន​ក៏​ដូច​ជា Guide book នៃសាលាជប៉ុនជាច្រើនប្រភេទ អ្នក​អាច​មកទស្សនា​ និងយល់ដឹង​បន្ថែម​គ្រប់​ពេល​វេលា​។

(*) សូមចុច​មក​លើ​ផ្នែក​នេះ​ដើម្បី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ COMPASS

+ទី​កន្លែង​ និង​ពេល​វេលា​ធ្វើ​ការ​៖

+ពេល​វេលាៈ ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ​ (ព្រឹក​ល្ងាច) ម៉ោង​១០ព្រឹក រហូត​ដល់​ម៉ោង​ ១២ និង ម៉ោង១រហូត​ដល់​ម៉ោង​៦​ល្ងាច​

+ថ្ងៃ​សៅរ៍ (ពេល​ព្រឹក) ម៉ោង៩​ រហូត​ដល់​ ម៉ោង១២

+អាស័យ​ដ្ឋាន​ៈ ជាន់​ទី 3A អគារ Nikko 374-374B វ័រ​វ៉ាង​តឹង​ សង្កាត់ទី៥ ស្រុក​ទី៣ ហូជីមិញ វៀត​ណាម

+ទំនាក់​ទំនងៈ

+Tel: +84(0)28-6273-6030 (បងថាវ)/Email: [email protected]

+Facebook: COMPASS J-Study &Work

+Instagram: compass_face

+Website: http://compass-studyandwork.com/

តាម​ Compass Media។

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: