បញ្ចេញយោបល់ឬក៏ត្អូញត្អែរ_សញ្ញារសំគាល់អោយដឹងពីមនុស្ស ដែលពិបាកនឹងរីកចំរើនក្នុងក្រុមហុនជប៉ុន

“នាយកក្រុមហុនខួរក្បាលមានបញ្ហារមែនអត់?”

“ណែនាំរបៀបនឹងធ្វើយ៉ាងមេចដោះស្រាយបញ្ហារបានទៅ”

អ្នកមានដែរគិតដូចនេះនូវពេលដែលថ្នាក់លើប្រគល់ការងារ

អោយឬទេ?

ជាធម្មតាបុគ្កលិកដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហុនដែលកំពុងធ្វើការតែងតែមានការសរសើរជាមួយក្រុមហុនដទៃ ដូចជា: លក្ខខ័ណរបស់ក្រុមហុននោះល្អមែន លឺថាប្រធានក្រុមហុននោះគួរអោយចង់រាបអាន ស្និតស្នារណាស់…

ជាមួយនឹងអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន ទោះជាគេផ្លាស់ប្តូរការងារប៉ុន្មាន ក៏ដោយ ទៅដល់ក្រុមហុនណាដែលមានលក្ខខ័ណល្អយ៉ាងណា

ក៏បុគ្គលិកនោះមិនធ្វើការបានយូរនោះទេ។

http://news.livedoor.com/article/detail/12834500/

ពេលខ្លះមានភាពមួរមៅជាមួយនឹងថ្នាក់លើតែមិនអាចនិយាយចេញមកហើយណាត់ជូបជាមួយTeamទៅផឹកស្រារ កាហ្វេដើម្បី និយាយដើម។ នៅពេលដែលនិយាយរួចអស់ហើយ អ្នកមានអារម្មណ៍ថាធូរក្នុងចិត្ត។ តែនោះក្រាន់តែជាអារម្មណ៍បណ្តោះអាសន្ន ព្រោះថ្ងៃបន្ទប់មកពេលទៅធ្វើការ ប្រឈមមុខជាមួយថ្នាក់លើធ្វើ អោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឺយខ្លាំង យូរៗទៅជាខ្ពើមរអើម ធន់ថប់ខ្លាំង…ដល់ពេលដែលមិនអាចទ្រាំបានទៀតនឹង “លាឈប់ពីការងារ”។​

និយាយដើមគឺជាមុខសញ្ញារដំបូងបង្ហាញអោយឃើញថាមនុស្សនេះពិបាកនឹងរីកចំរើនក្នុងការងារ។

https://ne-mama.com/621.html/

កំុស្មានថានិយាយដើមនៅក្រៅគឺថ្នាក់លើមិនដឹងនោះ ការមិនល្អគឺជាមេរោគដែល”ធ្លង”ក្នុងល្បឿនមួយមិនអាចនឹកស្មានដល់។ ដូចនេះនៅពេលដែលពាក្យដែលអ្នកនិយាយដើមបានទៅដល់ត្រចៀករបស់ថ្នាក់លើ នោះជីវិតការងាររបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហារជាមិនខាន។

ជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមការងារជប៉ុន បើមានអ្នកណា ដែរតែងតែនិយាយដើម ថ្នាក់លើនឹងមិនប្រគល់ការងារណារ ដែលមានភាពសំខាន់ដល់អ្នកនោះទេ។

ពេលដែលយើងជូបបញ្ហាមិនសុខចិត្តជាមួយថា្នក់លើ តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

ទីមួយ កំុទ្រាំ។

ទីពីរ កំុនិយាយដើមតែអ្នកគួរលើកមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់់អ្នកអោយថ្នាក់លើដឹង។

នៅពេលដែលអ្នករក្សារទស្សនរបស់អ្នកក្នុងចិត្តនោះគ្មាន បញ្ហាអ្វីដែលដោះស្រាយបានទេ ទោះការងារដែលថ្នាក់លើដាក់ អោយពំុសមហេតុផលក៏ដោយ។ សមនិយាយចេញមកដើម្បី អោយភាគីទាំងសងខាងយល់ពីបញ្ហា មានតែចឹងទើបការងារអាច ទៅមុខបាន។

សមកំុប្រើអកប្បករិយា “ខ្ញុំស្អប់ណាស់ អត់ចង់ធ្វើទេ” នេះជា ទង្វើរបស់កូនក្មេង។ និយាយចេញនូវមតិរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែគិត អោយបានល្អិតល្អន់ បើយល់ព្រមទាំងសងខាងត្រូវកែលម្អ បណ្តាលៗ

http://news.livedoor.com/article/detail/12834500/

តែពេលខ្លះថ្នាក់លើមិនស្តាប់យោបល់ តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

កំុទាន់អើលគិតគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ សូមមើលឡើងវិញថាយោបល់របស់ខ្លួនសមហេតុផលហើយនូវ? បើសិនជាគិតអត់ទាន់ចេញ គួរពិភាក្សាជាមួយមិត្តភិត្តនិងស្តាប់យោបល់របស់ពួកគាត់។

ក្រោយពេលដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយតែថ្នាក់លើរបស់អ្នកនៅតែមិនយល់ទៀតខ្ញុំផ្តល់យោបល់អោយអ្នក ឈប់ពីកន្លែងធ្វើការនេះទៅ។

គ្មានអ្វីដែលធានាថាក្រុមហុនធំនឹងមានថ្នាក់លើល្អទេ គ្មានអ្នកណាហាននិយាយថាក្រហុនរបស់ជប៉ុនគឺល្អ១០០%ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការ អ្នកក៏នឹងមិនអាចអភិវឌ្ឈន៍ខ្លួនបាន ច្រើនដែរ។ ដូចនេះសមរៀបចាំនិងស្វែងរកវិធានការសមរម្យដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការ។

ដូចតែបុគ្គលិកធ្វើការរកប្រាក់ខែដូចខ្ញុំ ភាពទៀងត្រង់ធ្វើអោយពិបាកដល់ខ្លួនផ្ទាល់តែវាក៏បង្រៀនអោយខ្ញុំជាច្រើនក្នុងការធ្វើអជីវកម្ម។ មកដល់ពេលនេះ ពេលដែលមានក្រុមហុនរបស់ខ្លួន ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អគុណរយះពេលដែល “អង្គុយលើឆ្នាំងភ្លើង” ក្នុង ការិយាល័យនិយាយគ្នាជាមួយថ្នាក់លើ។

សម្លាញ់របស់ខ្ញុំ សមប្រែក្លាយភាពភ័យខ្លោចអោយទៅជាឈ្នន់ ប្រែក្លាយការនិយាយដើមទៅជាយោបល់ អ្នកនឹងឃើញថាខ្លួនមាន ភាពរីកចំរើនដល់ណា!

ជូនពរអ្នកជោគជ័យណា!ហើយកុំផ្លិតJapoកំពង់តែស្វែងរកអ្នកធ្វើការ Contents Digital។ ពត៍មានលំអិតមាននៅទីនេះ!

                                                                   Kenga Abe

មើលបន្ថែម: