ថ្នាំបន្តក់ភ្នែក ROHTO VITA 40

ថ្នាំបន្តក់ភ្នែក Rohto Vita 40 ប្រសិន​បើ​អ្នក​មានបញ្ហាភ្នែកដូចខាង​ក្រោម​៖

 • ព្រិល​ភ្នែក​ រោយ​ភ្នែក​ ជំងឺ​ភ្នែក​ក្រហម
 • បង្ការជំងឺភ្នែកបន្ទាប់ពីហែលទឹក ធូលីដី និងញើសនៅក្នុងភ្នែករបស់​អ្នក​
 • ហើម​ត្រ​បក​ភ្នែក​ ឬត្របក់​ភ្នែក​ឈឺ
 • ភ្នែករមាស់ កាំរស្មីផ្សេងៗធ្វើ​អោយ​រលាកភ្នែក
 • មានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅពេលពាក់ Lens រឹង​។

តម្លៃ ៤.៥២ ដុល្លា​


ប្រសិទ្ធភាព៖

 • ការពារជំងឺភ្នែកដែលបណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួន​ដូចជា កុំព្យូទ័រ ហែលទឹក ធូលី
 • ព្យាបាលជំងឺភ្នែកដូចជាឈឺភ្នែកឡើង​ក្រហម ឈឺត្របកភ្នែក រលាកភ្នែកដែល​បណ្តាល​មក​ពី​កាំ​រស្មី​
 • អ្នក​មីញ៉ូបពាក់ Lens ហើម​ក្រហម​ ភ្នែករមាស់ និង​មើលឃើញព្រិល។

ជាពិសេសល្អសម្រាប់បុគ្គលិកការិយាល័យដែលអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រញឹកញាប់។

របៀ​បប្រើ៖

 • ប្រើ​ជាប្រចាំថ្ងៃ​ពី ៥ ទៅ ៦​ ដង
 • ក្នុង​ម្តងពី ២ ដល់ ៣ ដំ​ណក់។

បញ្ជាទិញទំនិញ​៖

 • ទិញ​តាម​ Online : Inbox តាម​រយៈប្រអប់​សារ https://www.facebook.com/kh.japo.news/
 • តម្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​គិត​តាម​ខេត្ត​ និង​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
 • ផលិត​ផល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន។ 

JAPO EC

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: