ផលិត​ផល​ថ្មី – ស្រ្ពាយ​បាញ់ Face mist PC (ប្រើ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​នៅ​មុខ​អេក្រង់កុំព្យូទ័រច្រើន)

ស្រ្ពាយ​បាញ់ Face mist PC ប្រើ​សម្រាប់​អ្នក​អង្គុយនៅ​មុខ​កុំព្យូទ័រច្រើន។

តម្លៃ 12.37 ដុល្លា

តើអ្នក​អង្គុយ​នៅមុខ​កុំព្យូទ័រ​ ប្រើទូរស័ព្ទរយៈពេល​យូរ មិន​ត្រឹម​តែ​ធ្វើ​អោ​យនឿយហាត់ ហើយ​ស្បែក​មុខ​របស់​អ្នក​ក៏​ស្ងួតដែរឬ?

នេះហើយជាមូលហេតុដែលស្ត្រីប្រើឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ ឬពាក់​សម្លៀកបំពាក់​បិទជិតយ៉ាង​ណា ​ស្បែក​ក៏មិន​ភ្លឺបាន​ដែរ ថែម​ទាំង​ធ្វើអោយ​ស្បែក​មាន​ពណ៌ខ្មៅ​ជាង​មុន។

ប្រសិន​អ្នក​កំ​ពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ខាង​លើ​ មាន​ន័យ​ថា​ស្បែក​របស់​អ្នក​កំ​ពុង​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ។

ហេតុ​នេះត្រូវ​ផ្តល់​សំ​ណើម​អោយ​ស្បែក​​ញឹក​ញាប់ ឬប្រើ​ផលិត​ផល​ស្រ្ពាយ​បាញ់ Face mist PC នេះ។

របៀប​ប្រើ៖

បិទ​ភ្នែកបន្ទាប់​មក​កាន់​ដប​ស្រ្ពាយ​បាញ់គម្លាតប្រហែល ៣០ សង់ទី​ម៉ែត្រហើយ​បាញ់ស្រ្ពាយ Face mist PC លើ​មុខ។ បន្ទាប់​មក​ប្រើដៃទះ​ស្រាលៗ​ដើម្បី​អោយ​សារធាតុចិញ្ចឹម​ស្បែកអាច​ជ្រាបចូលខាង​ក្នុង​ (ទះ ២ ទៅ ៣ ដង)។

JAPO មាន​ស្រ្ពាយ​បាញ់​ ២ ប្រភេទតាម​តម្រូវ​ការរបស់​អ្នក៖

  • ស្រ្ពាយបាញ់​ផ្តល់​សំ​ណើម​
  • ស្រ្ពាយ​បាញ់​ធ្វើអោយ​ស្រស់​ស្រាយ

បញ្ជាទិញទំនិញ​៖

  • ទិញ​តាម​ Online : Inbox តាម​រយៈប្រអប់​សារ https://www.facebook.com/kh.japo.news/
  • តម្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​គិត​តាម​ខេត្ត​ និង​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
  • ផលិត​ផល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន។

JAPO EC

មើលបន្ថែម: