ស្ព្រាយបាញ់​​ការ​ពារ​ជ្រាប​ទឹក​ – អាច​ប្រើ​បាញ់​នៅ​លើ​ស្បែក​ជើង សម្លៀក​បំ​ពាក់

ពេល​រដូវ​ភ្លៀង​មក​ដល់ អ្នក​ចង់​ចេញ​ទៅ​ក្រៅក៏​មិន​ងាយ​ស្រួល​។ ដោយ​សារ​តែ​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ស្អាត​យ៉ាង​ណាពេល​ដែល​ត្រូវ​ទឹក​ភ្លៀងធ្វើ​អោយ​ទទឹក​ខ្លួន​ជោក។

មក​ដល់​ហើយ​ផលិត​ផល​មក​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​សម្រាប់​រដូវ​ភ្លៀង។

​ស្ព្រាយបាញ់​​ការ​ពារ​ជ្រាប​ទឹក។

ផលិត​ផល​នេះ​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ពារ​ទឹក​ជ្រាប​សម្លៀក​បំ​ពាក់​​ ស្បែក​ជើង អ្នក​អាច​ណាត់​ជួប​ជាមួយនឹង​គូរ​ស្នេហ៍​ទោះបី​អាកាសធាតុ​បែប​ណា។

មិន​ត្រឹម​តែ​ទឹក​សូម្បី​តែ​សារធាតុ​រាវផ្សេង​ទៀត​ក៏​មិន​អាច​ជ្រាប​ចូល​សម្លៀក​បំ​ពាក់​របស់​អ្នក​ពេល​​បាញ់​ស្ព្រាយការ​ពារ​នេះ​ដែរ។

បញ្ជាទិញទំនិញ​៖

  • ទិញ​តាម​ Online : Inbox តាម​រយៈ link https://www.facebook.com/kh.japo.news/
  • តម្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​គិត​តាម​ខេត្ត​ និង​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
  • ផលិត​ផល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន។

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: