លើកដំបូងលើពិភពលោក – Taxi​ គ្មានមនុស្សបើកមានមុខនៅ Tokyo

        ឧស្សាហកម្មផលិតឡានមានទិសដៅផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើបា្រស់ប្រេងសាំងទៅជាប្រើថាមពលអគ្គីសនី។ នេះជាមុខសញ្ញារ បង្ហាញអោយយើងដឹងពីបច្ចេកទេសបើកបរដោយមិនត្រូវការអ្នកបើកនូវពេលអនាគត់។ និយាយថាពេលអនាគត់គឺយូរពេកហើយ តាមពិតវាត្រូវបាន ដាក់អោយប្រើប្រាស់សាកល្បងនូវទីក្រុង Tokyo ហើយ។

https://robotstart.info/2018/08/27/zmp-adas-taxi.html

        ថ្វីតែវាក្រាន់តែជាការព្យាករណ៍របស់អ្នកជំនាញ នៅTokyo ចាប់ផ្តើមមានសេវាកម្ម Taxi គ្មានអ្នកបើកហើយ។  ប៉ុន្តែនៅកង្លែន មួយដែរផ្នែកដឹកជញ្ចួនរីកចំរើនខ្លាំង តើអនាគត់របស់សេវាកម្មនេះ នឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ?

         ដោយសារតែទិសដៅត្រូវបានកំនត់ជាស្រេចដូចនេះអត្រា គ្រោះថ្នាក់មិនមានច្រើននោះទេ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ពីអគារ Roppongi Hills ទៅ Otemachi។ ចំពោះអ្នកណាដែល ដំបូងទើបស្គាល់សេវាកម្មនេះ នោះក៏ជាចំនុចដ៏ពិសេសមួយដែល គួរតែសាកល្បងម្តងដែរ។

         នេះគឺជាកន្លែងចតចុងក្រោយគេរបស់ការធ្វើដំណើរ Toyota, Estima។

https://robotstart.info/2018/08/27/zmp-adas-taxi.html

         ផ្នែកខាងមុខរបស់ឡានត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធសាន់សឺ

https://robotstart.info/2018/08/27/zmp-adas-taxi.html

         អ្នកនឹងប្រើ Smart Phone ដើម្បីលើឡាន

https://robotstart.info/2018/08/27/zmp-adas-taxi.html

         បន្ទប់ពីស្កេនកូតQR ទ្វេឡាននឹងបើកស្វ័យប្រវត្តអោយអ្នក។ មានអរម្មណ៍ថាដើរចូលជ្រកទេ្វអស្ចារ្យដើម្បីទៅកាន់ពិភពអនាគត់ មែនអត់?

         ប៉ុន្តែ…

https://robotstart.info/2018/08/27/zmp-adas-taxi.html

     

         ប្រាប់ថាគ្មានអ្នកបើកឡាន ចុះអ្នកណាអង្គុយក្នុងឡានចឹង?

         នេះមិនមែនជាRobotទេ តែជាមនុស្សពិតៗ

         ដើម្បីការពារសុវត្ថភាពរបស់អ្នកដំណើរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មាន អ្នកបើកឡានជំនាញម្នាស់អង្គុយប្រចាំការក្នុងឡាន អង្គុយនូវកង្លែន ក្បែរចង្កូតឡានដើម្បីត្រួតពិនិត្យដំណើរការរបស់ឡាន។

          ប្រសិនជាចឹងហើយតើផលិតឡានបើកដោយស្វ័យប្រវត្តមក

ធ្វើអ្វីទៀត? ក្នុងពេលដែលនូវតែត្រូវការអ្នកបើកមួយក្នុងឡាន។ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែសុវត្ថភាពរបស់អតិថជន គោលការនេះត្រូវបង្ខំអោយ អនុវត្ត។

         បច្ចុប្បន្នយើងនូវមិនទាន់យល់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកវិទ្យា នេះ។ តែនេះពិតជាការរកឃើញថ្មីសំរាប់ពេលអនាគត់គួរអោយ យើងរង់ចាំមើលមែនអត់អ្នកទាំងអស់គ្នា៕

                                                                       Kengko Abe

មើលបន្ថែម: