មិនមែន​ជា “មី​កំ​ប៉ុង” តែ​ជា “បាយ​កំ​ប៉ុង​” – មាន​តែ​នៅ​ប្រទេសជប៉ុនមួយគត់

ពេល​និយាយ​ពី Bento គឺជា​ការ​រំ​លឹក​ដល់​វប្បធម៌ពិសេសមួយរបស់​ប្រទេសជប៉ុន​។

ជនជាតិ​ជប៉ុនញុាំ Bento ពេល​ដែល​មិន​ចង់ញុាំបាយ​នៅ​ផ្ទះ ឬក៏យក Bento មកញុាំជា​អាហារ​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ ឬនៅសាលារៀន…

មនុស្ស​ជាច្រើន​អាច​ធ្វើ​ Bento នៅ​ផ្ទះ​ ប៉ុន្តែ​ជា​ទូ​ទៅ​មិន​ស្អាត​ដូចជា​ទិញ​នៅ​ហាងទេ​។ មិន​ត្រឹម​តែ​បច្ចេកទេស​ចម្អិន​ម្ហូប​ ចង់​ធ្វើ​ប្រអប់ Bento ស្អាត​ត្រូវ​មាន​ជំ​នាញ​តុប​តែង​ លាយ​ផ្សំ​ទឹក​សុី​អុីវដើម្បី​អោយ​ពណ៌មើល​ទៅ​ស្អាត… នឹង​ភាពអត់​ធ្មត់ដោយ​សារ​តែ​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​ពេល​ច្រើន។

ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះជនជាតិ​ជប៉ុន​បាន​ “ធ្វើ” ចេញ​ជា​មុខ​ម្ហូប​ “បាយ​កំ​ប៉ុង​” ពិត​ជា​អស្ចារ្យ។

ត្រូវ​ហើយគឺ​ជា​ “បាយ​កំ​ប៉ុង​” ដូច​ទៅ​នឹង “មី​កំ​ប៉ុង” ដែល​អ្នក​តែង​តែ​ញុាំ។

នេះ​គឺជា​មុខ​ម្ហូប​ដែល​បាន​ធ្វើ​រួច​រាល់

ពិត​ជា​ស្អាត​ណាស់​មែន​ទេ

ពឹង​ទៅ​លើ​ការ​បែង​ចែកជា​កំ​ប៉ុង​នីមួយៗ​ទោះ​បី​ជា​ត្រូវ​ប៉ះទង្គិច​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ មុខ​ម្ហូប​ក៍​មិន​ត្រូវ​លាយ​ឡំ​ចូល​គ្នា​ដែរ។

ប្រសិន​ថែម​បន្លែ នឹង​ផ្លែ​ឈើ​ចូល​កំ​ប៉ុង​ Bento ពិត​ជា​ស្អាត​ខ្លាំងមែនទែន។

រូប​ភាព http://hikari-days.com2659.html

រូប​ភាព http://deskgram.net/explore/tags/

រូប​ភាព http://pecolly.jp/user/photos_detail/3421721

នៅ​ផ្ទះ​អ្នក​អាច​ងាយ​ស្រួល​ធ្វើវា​បាន​មែន​ទេ?

អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាយ​ប្រអប់​ដាក់​ក្នុង​កំ​ប៉ុង​ហើយ​ទៅ Picnic ជាមួយ​នឹង​គ្រួសារ​ និង​មិត្ត​ភិក្តផង​ដែរ។ កុំភ្លេចសាកល្បងផងណា ។

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: