ក្រៅ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ “អ្នក​ណា​ក៍​ដឹង​ថាវា​ជា​អ្វី​” ក្រដាស​អនាម័យ​អាច​ប្រើ​សម្រាប់…

តើ​អ្នក​អាច​រៀប​រាប់​ខាង​ក្រោម​នេះ​នូវ​វត្ថុ​ដែល​មើល​ទៅ​សាមញ្ញ​ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ក្នុង​ជី​វ​ភាព​ប្រាចាំ​ថ្ងៃ​?

ក្នុង​ការ​រៀប​រាប់​នោះ​ប្រាកដ​ជា​មិន​អាច​ខ្វះ​ក្រដាស​អនា​ម័យ​បាន​ហើយ។

រូប​ភាព ៈ http://brown-ie.com/bll/

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្រដាស​អនាម័យ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ប៉ុន្តែ​ “អ្នក​ណា​ក៍​ដឹង​ថាវា​ជា​អ្វី” ពួក​យើង​អាច​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​ថ្មី​ ​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍​ផ្សេងទៀត​។ ឧទាហរណ៍ដូច​ជា… អាវុធ​ដើម្បី​វាយ​ប្រហារ​ជា​ដើម។

រូប​ភាព ៈ​ nlab.itmedia.co.jp

អាវុធ​នេះបាន​ហៅ​ថាជា​ Toilet Paper Blaser… ស្តាប់​ហើយ​គួរ​អោយ​ចម្លែក​​មែន​។

មានវីដេអូរ​

ក្រដាស​អនាម័យ​ដុំ​មូល​ដាក់​ទឹក​បន្តិច​បន្ទាប់​មក​ដាក់​ចូល​កាំ​ភ្លើង​ និង​ចាប់​ផ្តើមដាក់​ចូល​ប្រអប់​គ្រាប់​ហើយ​បញ្ចូល​ទៅ​កាណុង​។

រូប​ភាព ៈ nlab.itmedia.co.jp

ដោយ​សារ​ក្រដាស​អនា​ម័យ​ទន់​ដូច្នេះ​មិន​អាច​បង្ក​របួស​បាន​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​គ្រាប់​អាច​បាញ់​យា៉ង​ឆ្ងាយ​ប្រហែល​ជា​បាន 9 cm។ ពិត​ជា​មិន​គួរ​អោយ​ជឿ​មែន​ទេ?

អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​ក្រដាស​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ជាមួយ​ប្រភេទ 25 cm មាន​ពី​រ​ស្រទាប់​ អ្នក​អាច​បង្កើត​បាន​ 650 គ្រាប់​កាំ​ភ្លើង​ក្នុង​ ១​ ដុំ​។ ពិត​ជា​សន្សំ​សំចៃ​អ្វី​ដែល​នៅ​សល់​គ្រាន់​តែ​យក​អាវុធ​ចេញ​មក​ “ប្រយុទ្ធ” ប៉ុណ្ណោះ។

ទោះ​បី​ជា​បាន​បាញ់ចូល​ជញ្ជាំ ឬ​បង្អួច​ គ្រាប់​ក៍​គ្រាន់​តែ​ជា​ ក្រដាស​ជ្រលក់​ទឹក​ប៉ុណ្ណោះ​ពិត​ជា​ងាយ​ស្រល​រៀប​ចំ​។ ដូច​នេះ​អ្នក​ អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ឬ​ទិញ​ “ទំនិញ​” នេះអោយ​ក្មេង​លេង​ដោយ​មិន​ ចាំ​បាច់​ក្លាច​ឡើយ។

រូប​ភាព ៈ​ nlab.itmedia.co.jp

ចាប់​ផ្តើម​លេង​ឥឡូវ​នេះ!!!

Kengo Abe

 

 

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: