ស្រី​ស្អាត​តែង​ខ្លួន​ Cosplay នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ Wonder Festival 2018

ប្រទេស​ជប៉ុន​ – ជា​កន្លែងមួយ​​ និង​ជា​ឋាន​សួគ៌​របស់ Otaku ជា​កន្លែង​ដែល​សម្រាប់​ប្រារព្ធ​ពិធី​ដែល​ចម្លែក​សម្រាប់​សមា​គម​នេះ​ ហើយ​មាន​លក្ខណៈ​ច្រើន​បែប​។ ក្នុង​ចំ​ណោម​នោះ Wonder Festival គឺជា​កម្ម​វិធីដែល​ពិសេស​។ ទោះ​បី​អ្នក​មិន​មែន​ជា​ Otaku ប្រហែល​ជា​​ធ្លាប់​បាន​ឮឈ្មោះ​នៃ​កម្ម​វិធី​នេះ​ហើយ​មែន​ទេ? នេះ​គឺ​ជា​កម្ម​វិធី Otaku ធំ​បំ​ផុត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ។

គួរ​អោយ​សោក​ស្តាយ​នៅ​ក្នុង​រដូវ​ក្តៅ​ឆ្នាំ ២០១៨​ ប្រទេស​ជប៉ុន​ត្រូវ​បាន​បំ​ផ្លាញ​​ដោយ​ទឹក​ជំ​នន់​ ហេតុ​នេះ​កម្ម​វិធី​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ដោយ​សារ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ភ្ញៀង​រយៈពេល​យូរ​។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា គុណភាព​របស់​កម្ម​វិធី​មិនមាន​ការ​ថយ​ចុះ​បន្តិច​ណា​សោះ។

សូម​ចូល​រួម​មើល​នូវ​រូប​ភាព Cosplay របស់​ស្រី​ស្អាត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធីណា។

ក្នុង​ចំ​ណោម​នោះ​តើ​អ្នក​ស្គាល់​បាន​តួ​អង្គ​ប៉ុន្មា​ន?

តួ​អង្គនេះ​ជា​បុរស​ ឬនារី​ទៅ​?

នេះ​គឺ​ជា​កម្រិត​របស់ Cosplay ណា​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​។

សមាគម​ Cosplay នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ តើ​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​យ៉ាង​ណា​ចំ​ពោះ​រូប​ភាព​នេះ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: