លើសពី OL (Office Lady) អ្នកណាក៏គិតថានេះជាជំនាញដែលរក លុយបានច្រើន តែតាមពិតមិនមែនចឹង

អ្នកធ្លាប់បានលឺដល់អាជីពមួយមានឈ្មោះថា (Sutorippa)? នេះជាពាក្យកម្ចីរពីអង់គ្លេសនិយាយពីអ្នករាំស្រាត។​ នៅលើ វេទិការមានក្រុមនារីមួយចំនួនធ្វើកាយវិការពត់ខ្លូនតាមចង្វាក់ភ្លេង ហើយផ្តើមដោះខាវអាវម្តងមួយៗ នេះមិនមែនជាអាជីពថ្មីទេនៅលើ ពិភពលោកតែមួយរយះពេលក្រោយនេះវាចាប់ផ្តើមត្រូវបាត់បង់ ដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរបស់សង្គមជប៉ុន។

Yuuki Miyuki គឺជាអ្នកដែលទើបតែប្រកបមុខរបរនេះ។​​ នាងចាប់ផ្តើមធ្វើការពីខែ៧/២០១៧មក។​ ទោះជានាងជា​ “មាន់ថ្មី​” តែនាងត្រូវបានទទួលការស្រលាញ់ចូលចិត្តយ៉ាងច្រើនដោយសារតែការស្លៀកពាក់និងសម្ថភាពរាំរបស់នាងគឺល្អទាក់ទាញ។

តើមូលហេតុអ្វីនាំអោយនាងប្រកបអាជីពជាអ្នករាំ?

នោះគឺពេលដែលនាងចង់ក្លាយខ្លួនទៅជាតារាថតរឿងAV តែនាងត្រូវបានគេស្នើអោយចូលវិស័យរាំស្រាត។​ ដោនាងមានការ កោតសរសើរជាមួយនឹងរាមច្បងដែលដើរមុន នាងបានសម្រេចចិត្ត

ចូលវិស័យមួយនេះ។​ មិនដូចជាការសំដែងរឿងAVទេអ្នកមើលនូវ ចំពោះមុខនាងតែម្តង។

ហើយនាងក៏ឃើញច្បាស់នូវអារម្មណ៍ដែលនាងនាំមកអោយពួកគេ។

https://web.smartnews.com/articles/fc3JeCKrUZf

ធម្មតា១០ថ្ងៃ នារីរបាំនឹងសំដែង៤០ដង។​ រាល់ខែពួកគេ ទទួលបានពី៣០០០០០ទៅ៤០០០០០យែន។ ទោះបីជាស្រាត នៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើន តែប្រាក់ខែមិនបានច្រើនដូចអ្វីដែល យើងគិតទេ។ ផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃអាហារ ទៅមក និងថ្លៃរៀនរាំដោយខ្លួនឯងទាំងអស់។ ដូចនេះហើយ ដំបូងអ្នកណា ក៏គិតថាប្រាក់ខែរបស់នារីរាំស្រាតច្រើនជាងប្រាក់ខែរបស់នារីដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យដែរ។

ប៉ុន្តែការពិតផ្ទុយទាំងស្រុង ការមុននារីរាំស្រាតរកបានប្រាក់ ចំនូលយ៉ាងច្រើនពីលុយធីប ប៉ុន្តែបច្ជុប្បន្នមិនសូវមានប្រជាជនជប៉ុន ណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលេើការសំដែងនេះទៀតបើតាមមើលទៅ?

ទៅថ្ងៃអនាគត់មិនដឹងថានារីៗរបាំស្រាតដូចMiyukiនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលវិស័យរាំស្រាតត្រូវបានវិនាស។

Kengo Abe

 

មើលបន្ថែម: