ឪពុក​ម្តាយ​ជប៉ុន​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​កូន​ដោយ​សារ​តែ​លេង​ទូរស័ព្ទ​ច្រើន

នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ​កក្កដា ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋបាល​ឯករាជ្យ​ – អង្គការ​លើក​កម្ពស់​ការ​អប់​រំ​យុវជន​ជាតិបាន​រៀប​ចំ​ការ​ស្ទង់​មតិ​មួយ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ឪពុក​ម្តាយ​ កូន និង​ប្រព័ន្ធ​ Internet។

ការ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ការ​សម្ភាស​​ផ្ទាល់អាណាព្យាបាល និង​កូន​របស់​ពួក​គេ​ មាន​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ និង​វិទ្យា​ល័យ​ពេល​ដែល​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​។

ជាមួយ​នឹង​សំ​ណួរ​៖ “មាន​ពេល​ណា​ដែល​កូន​និយាយ​ជាមួយ​បា៉មាក់​តែ​គាត់​និយាយ​ថា​គ្មាន​ពេល​ដែរទេ ក្នុង​ពេលកំពុង​​កាន់​ទូរស័ព្ទ?​”

ជាមួយ​នឹង​ចម្លើយ​ទាំង​បីស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​៖ ជា​ញឹក​ញាប់​ (ភាសាជប៉ុន​) ម្តង​ម្កាល (ភាសាជប៉ុន​) ស្ទើរ​តែ​អត់ (ភាសាជប៉ុន​)

ហើយ​លទ្ធផល​សរុប​នៅ​ក្នុង​តារាង​ដូច​ខាងក្រោម​៖

រូបភាព : http://abematimes.com/posts/4625663

ប្រហែល​ ៧,៥% សិស្សបឋមសិក្សា​ និង​ ៥,៧% សិស្ស​នៅ​វិទ្យា​ល័យ​មាន​បា៉មាក់ដែល​ចូល​ចិត្ត​លេង​ទូរស័ព្ទ។

ប្អូន​ៗ​បាន​អោ​យ​ដឹង​បន្ថែម​រាល់​ពេល​ដូច​នេះ​គ្រាន់​តែ​សង្ឃឹម​៖

“សង្ឃឹម​ថា​បា៉​មាក់​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​ចុះ​ហើយ​និយា​យ​ជាមួ​យ​កូន​”

អាណាព្យាបាល​ជា​ច្រើន​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើរ​នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ឮពី​បំ​ណងរបស់​កូន​។ អ្នក​ខ្លះ​ក៍​មិន​ដឹង​ថា​កូន​របស់​ខ្លួន​កំ​ពុង​តែ​ចង់​បង្កើត ឳកាស​ជចេក​គ្នា​ ហើយមិន​សប្បាយ​ចិត្ត​យ៉ាង​ណា​នៅពេល​ដែល​ ឪពុក​ម្តាយ​ធ្វើ​បែប​នេះ។

អ្វី​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​ជាង​នេះ ពេល​ដែល​ប្រៀប​ធៀប​ជាមួយ​ ប្រទេស​ចិន​ ប្រទេសកូ​រ៉េ និង​ប្រទេស​អាមេរិក​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាងប្រទេស​​ទាំង​នេះ។

រូប​ភាព : http://resemom.jp

ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​បញ្ហា​នេះ​ គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី chat ឥត​គិត​ថ្លៃ LINE និង​បង្កើត​ជា​ Group គ្រួសារ។ សមាជិក​ម្នាក់ៗ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ រឿងមិនសប្បាយ​ចិត្ត​ ឬ​សប្បាយ​ចិត្ត​សុទ្ធ​តែ​អាច​ចែក​រំ​លេក​នៅ ​ក្នុង​ក្រុម​​។ អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ និងភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំ​នង​ក្រុម​គ្រួ​សារ។

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ បណ្តាញ​ប្រព័ន្ធ​អីុន​ធឺ​ណេត​មាន​មុខ​ពីរ​ ជួយ​អោយ​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​អាច​ជចេក​គ្នា​បាន ចែក​រំ​លេក​ព័ណ៌​មាន​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ប៉ុន្តែ​ក៍​ជា​សត្រូវ​ដែល​តែង​តែរង់​ចាំ​បំ​ផ្លាញ​សុភមង្គល​គ្រួសារ។

ប្រសិន​បើ​មិន​ដឹង​ពី​កម្រិត​របស់​វា​នោះ​សុភមង្គល​មិន​យូរ​មិន​ឆាប់​នឹង​រលាយ​។

ពេល​ដែល​អាន​​អត្ត​បទនេះ​ហើយ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំ​ពុង​តែ​មាន​កូន​តូច ហើយ​កំ​ពុង​តែ​នៅ​ជិត​អ្នក​សូម​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​ចុះ​ភ្លាម​ទៅ។ ទុក​ពេល​វេលា​សម្រាប់​គ្រួ​សារ​ក៍​ដូច​ជា​ថែ​ទាំ​ខ្លួ​ន​ឯង​អោយ​បាន​ច្រើនផង។

Chee

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: