យល់​ពី​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ និង​អាមេរិក​តាម​រយៈមា៉សហើយ​វ៉ែន​តា

នៅ​ក្នុង​ភាសា​ជប៉ុន​មាន​ពាក្យ​ស្លោក​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ភាសា​ជប៉ុន

មាន​ន័យ​ថា៖ ភ្នែក “និយាយ​ចេញ” គ្រប់​យ៉ាង​ជាង​មាត់

ន័​យ​របស់​ឃ្លា​ខាង​លើ​គឺ​ពាក្យ​សំដី​ទោះ​បី​ជា​ចេញ​ពី​មាត់​ប៉ុន្តែ​កែវ​ភ្នែក​បែរ​ជា​អោយ​យើង​យល់​​ច្រើន​ជាង​ប្រើពាក្យ​សំ​ដី​ទៅ​ទៀត។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ភាព​ខុស​គ្នា​ក្នុង​វប្ប​ធម៌​ទំ​នាក់​ទំ​នង​រវាង​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ និង​ជន​ជាតិ​អាមេរិក​ សិក្ខា​សាលា​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ បាន​សង្ខេប​ដោយ​រូប​ភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

សូម​មើលទៅ​លើ​ការ​តំ​ណាង​នៃ​អារម្មណ៍​ Emoji ឃ្លា​ខាង​លើ​គឺជា​វិធី​ដែល​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​សម្តែង​អារម្មណ៍​នៅ​ពេលទំនាក់​ទំនង ខាង​ក្រោម​គឺ​របស់​ជន​ជាតិ​អាមេរិក។

តើ​អ្នក​សង្កេត​ឃើញ​ភាព​ខុស​គ្នា​ហើយ​ឬ​នៅ?

ប្រសិន​បើ​ជន​ជាតិ​អាមេរិក​ផ្លាស់​ប្តូរការ​សម្តែង​​អារម្មណ៍​តាម​រយៈទម្រង់​មាត់។ នោះជន​ជាតិជប៉ុន​គ្រាន់​តែ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​តាម​រយៈកែវ​ភ្នែក។

បញ្ជាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​ភាព​ខុស​គ្នានេះ នៅ​លើ​ Slide នៅ​មាន​ថែម​រូប​ភាព​ពី​រ។ ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ពាក់​មា៉ស​ចំ​ណែក​ជន​ជាតិ​ អាមេរិក​ពាក់​វ៉ែន​តា​។

មា៉ស​របស់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​បិទ​បាំង​នូវ​ការ​សម្តែង​អារម្មណ៍​ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​ចង់​ដឹង​ពួក​គេ​កំ​ពុង​គិត​អ្វីសូម​មើល​ទៅ​កែវ​ភ្នែក​។ ចំ​ណែក​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​គឺ​ងាយ​ស្រួល​ជាង​មាត់​កំ​ពុង​និយាយ​ហើយ​ក៍​សម្តែង​នូវ​អារម្មណ៍​ផង​ដែរ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ពី​វិធី​ដែល​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​នឹង​សង្កេត​ឃើញ​ពួក​គេ​តែង​តែ​មើល​ទៅ​កាន់​ភ្នែក​គ្នាទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្តាប់​ហើយ​ឆ្លើយ​តប​ដោយ​មិន​មើល​ចូល​ភ្នែក​ម្នាក់​ដែល​នៅ​ទល់​មុខ​ ពួក​គេ​នឹង​គិត​ថា៖

គូរភាគីមិន​ប្រាកដ​ថា​កំ​ពុង​ស្តាប់​ ឬ​ក៍​មិន​ចង់​ស្តាប់​ហើយ​អាច​នឹង​ស្អប់​គេ​។

ប្រសិន​បើ​ជា​អ្នក​ តើ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ខឹង​ទេ?

ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​នឹង​ខឹងប៉ុន្តែ​ភាព​ខឹង​នោះ​មិន​សម្តែង​តាម​រយៈ​ពាក្យ​សំ​ដី​ទេ។ ពួក​គេ​នៅ​តែ​និយាយ​គ្នា​យ៉ាង​គួរ​សម​ ប៉ុន្តែ​មើល​ទៅ​កែវ​ភ្នែក​របស់​ពួក​គេ​ទៅ អ្នក​នឹង​ឃើញ “កំ​ពុង​តែ​មាន​ព្យុះ​ភ្លៀង​”។

ហេតុ​នេះ កុំ​និយា​យ​ថា​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ពិបាកនោះ​នៅ​ពេល​ដែល​ ទំ​នាក់​ទំ​នង​ត្រូវ​តែ​មើល​ភ្នែក​របស់​ពួក​គេច្រើន​ជាង​។ អ្នក​នឹ​ងឆាប់​យល់​ និង​ទម្លាប់​ជាមួយ​វប្បធម៌​ទំ​នាក់​ទំ​នង​នេះ។

សរុប​សេចក្តី​មកពេល​និយាយ​ដល់​កន្លែង​នេះ​ទើប​យល់​ថា​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ តើ​ត្រូវមើល​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ណាដោយ​សារ ​តែ​នារី​ខ្មែរ​មាន​ភាព​អៀន​ខ្មាស​ច្រើន​ដូច​​នេះ?

Kengo Abe

មើលព័ត៏មានដែលទាក់ទង ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀត។
មើលបន្ថែម: